ครม.ตื่นแล้ว ไฟเขียว! เว้นวีซ่านักธุรกิจญี่ปุ่นนาน 30 วัน

มาช้าดีกว่าไม่มา? หลัง ครม.เห็นชอบยกเว้นวีซ่านักธุรกิจญี่ปุ่น เป็นกรณีพิเศษ นาน 30 วัน เริ่ม 1 ม.ค. 67 ถึง 31 ธ.ค. 69 หวังประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน  รวมถึงการดำเนินธุรกิจ 2 ชาติ เผย! เพราะญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุด!

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติญี่ปุ่น เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในประเทศได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อเจรจาการค้า การลงทุน  และการดำเนินธุรกิจระหว่างทั้งสองประเทศ เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย

“มาตรการดังกล่าวถือเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักธุรกิจเดินทางมาขยายความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในภาพรวม ทั้งนี้ ญี่ปุ่นมีศักยภาพในอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมุ่งเป้าจะส่งเสริม ได้แก่ อุตสาหกรรมสีเขียว ยานยนต์ไฟฟ้า การแทพย์ ชีวภาพ เศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาการเกษตร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password