เปิดประวัติ”ชาติชาย พยุหนาวีชัย” อดีต ผอ.ธนาคารออมสินเสริมทัพศก.พปชร.

พลันที่ “บิ๊กป้อม” หรือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ หน.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ประกาศกลางที่ประชุมพรรค พปชร. จะทาบทาม นายชาติชาย พยุหนาวีชัย อดีต ผอ.ธนาคารออมสิน ร่วมทีมเศรษฐกิจ เพื่อดูแลนโยบายเศรษฐกิจของพรรคในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

ล่าสุด นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และ เลขาฯ พปชร. ก็ออกมาประสานเสวียงขานรับว่า เป็นเรื่องจริง ขณะนี้ รอคำตอบว่า อดีต ผอ.ธนาคารออมสิน จะตอบรับหรือไม่ ทำให้หลายฝ่าย โฟกัสไปที่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ทันทีว่าเป็นคร มาจากใหน เพราะหาก พปชร.ชนะเลือกตั้งได้เป็นแกนนำ จัดตั้งรัฐบาลอีกรอบ

เขาจะกลายเป็น คนสำคัญ ในรัฐบาล พปชร.กำกับดูแล นโยบายด้านเศรษฐกิจทันที ที่จะต้องมีเก้าอี้ ในรัฐบาลชุดใหม่ค่อข้างแน่นอน!

ชื่อของ” ชาติชาย” ไม่ได้ปรากฏในการเมืองครั้งนี้ เป็นครั้งแรก แต่เขาเคยติดโผคณะรัฐมนตรี ในตำแหน่งว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาก่อนแล้ว การปรากฏชื่อเปิดตัวรอบใหม่ที่เอ่ยจากปากของ พล.อ.ประวิตร จึงนับว่าไม่ธรรมดาอย่างยิ่ง

“ชาติชาย” โด่งดังในแวดวงธุรกิจการธนาคาร เป็นพลุสูงสุดเมื่อเขารั้งตำแหน่ง ผู้อำนวยการออมสิน คนที่ 16 ในระหว่างที่รัฐบาลโปรโมตโครงการและนโยบายประชานิยมทุกด้าน หลังพ้นจากตำแหน่งนายธนาคารของรัฐ

“ชาติชาย” เข้าประจำการในบริษัทเอกชน หลายแห่ง เป็นประธานบริษัท 3 แห่ง อาทิ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ,ประธานกรรมการ บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด,ประธานกรรมการ บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด

ก่อนหน้านี้”ชาติชาย” คลุกวงในธุรกิจ ในฐานะกรรมการบริษัท หลายแห่ง อาทิ กรรมการ บริษัท หลักทอง จำกัด,บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด, กรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน), เคยเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด นอกจากนี้ยังเป็น ที่ปรึกษาประธาน บริษัท ทิพยประกัน จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

“ชาติชาย” ในวัย 62 ปี ดีกรีมากมาย หลากหลายสถาบัน ดังนี้

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำหรับหลักสูตรคอนเน็กชั่น “ชาติชาย” อยู่ในทุกหลักสูตรชนชั้นนำ อาทิ DCP รุ่นที่ 116/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร วิทยาการการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) AMM รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 (บยส.) วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ไม่ใช่คนตัวเปล่า เขาแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หลังพ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ระบุว่า มีทรัพย์สิน 133,862,381 บาท

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password