ธพ. บุกเอาผิดลักลอบเติมก๊าซหุงต้มในปั๊ม LPG ร้อยเอ็ด

กรมธุรกิจพลังงาน เข้าหารือผู้ว่าราชการจังหวัด และลงพื้นที่ตรวจตรา กรณีปัญหาการลักลอบนำถังก๊าซหุงต้มมาเติมในสถานีบริการ LPG ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) แจ้งว่า ได้รับแจ้งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเติมก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซหุงต้มภายในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจำนวนมาก ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมด้านความปลอดภัย อันอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไปได้

นายวุฒิทัต ตันติเวสส รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ) ตามที่ได้รับการมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอหารือมาตรการกวดขันการห้ามบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซหุงต้มภายในสถานีบริการ LPG

พร้อมทั้งได้มีการลงพื้นที่ตรวจตราสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวกรณีปัญหาการลักลอบนำถังก๊าซหุงต้มมาเติมในสถานีบริการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร อำเภอธวัชบุรี และอำเภอเชียงขวัญ

ผลการเข้าตรวจตรา พบการกระทำความผิดลักลอบบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG ลงถังหุงต้มของสถานีบริการ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในอำเภอจังหาร โดยมีพยานหลักฐานเป็นภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว (VDO Clip) โดยผู้รับใบอนุญาตสถานีบริการที่กระทำความผิด ได้ยอมรับความผิดและยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ

และหลังจากได้ลงพื้นที่ตรวจแล้วเสร็จ ได้รายงานผลการลงพื้นที่ให้พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ พร้อมทั้งสรุปแนวทางขั้นตอนการดำเนินการเปรียบเทียบปรับเพื่อให้พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ธพ. ยืนยันเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาถังก๊าซหุงต้มทั้งระบบโดยประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้ประชาชน และให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password