ตั้งเป้าตายบนถนนปี’70 ‘12 ต่อ 1 แสนคน’ – เผยอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายปีนี้ลดฮวบ!

ปภ.เร่งถอดบทเรียน หวังสร้างกลไกลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน ตั้งเป้าปี 2570 ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเหลือแค่ 12 ต่อคนไทย 1 แสนคน ด้านตัวเลข 7 วันอันตราย พบอุบัติเหตุลดลงจากปีก่อน เหตุ ระดับพื้นที่ประสานการทำงานอย่างเข้มข้น กดยอดตายทั่วไทยเหลือ 284 ราย บาดเจ็บ 2307 คน ขณะที่กทม. ครองแชมป์เสียชีวิตมากสุด ข่าวดี มี 11 จังหวัด ไม่พบคนตายจากอุบัติเหตุทางถนน

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ถึงสถิติ 7 วันอันตราย (29 ธ.ค.66 – 4 ม.ค.67) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา โดยสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมว่า เกิดอุบัติเหตุรวม 2,288 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 2,307 คน ผู้เสียชีวิต รวม 284 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ กาญจนบุรี (82 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี (89 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (19 ราย) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 11 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาฬสินธุ์ ชัยนาท ตาก นครนายก ปัตตานี พิจิตร แม่ฮ่องสอน สตูล สมุทรสงคราม อำนาจเจริญ

ทั้งนี้ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีจำนวนครั้งการเกิดผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลงจากปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการทำงานในระดับพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งในการช่วยป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงความร่วมมือของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย แม้จะสิ้นสุดการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว  โดยได้ประสานจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ เขต (กทม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับภาคประชาชน จิตอาสา และอาสาสมัครในพื้นที่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านคน ยานพาหนะ ถนน และสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำ ตักเตือน ป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงหลัก อาทิ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ขับรถย้อนศร และการไม่สวมหมวกนิรภัย การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย

ด้าน นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะ เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า จากนี้จะได้ประสานจังหวัดเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมถอดบทเรียนการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นต้นแบบให้แต่ละพื้นที่ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบททางสังคม สร้างกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้เป็นระบบและเข้มแข็ง รวมถึงนำปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนในการทำงานมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่เป้าหมายภาพรวมของประเทศในการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติทางถนนของประเทศให้เหลือ 12 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนภายในปี 2570.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password