นายกฯถกครบ ‘หน่วยงานรัฐ’ ร่วมแก้หนี้นอกระบบ ย้ำ! ร่วมขจัดค้าทาสยุคใหม่ – นำ KPI วัดผลสัมฤทธิ์

นายกรัฐมนตรี หน่วยงานรัฐนับสิบแห่ง เดินเหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ย้ำ! มอบนโยบายให้นายอำเภอ-ผู้กำกับทั่วประเทศ แนะ! ต้องจัดการขั้นเด็ดขาด กำหนดกรอบเวลาตัวชี้วัดที่ชัดเจน ลั่น! การค้าทาสยุคใหม่ต้องหมดไปจากประเทศไทย เผย! ณ 1 ธ.ค. มีลูกหนี้ลงทะเบียนแล้วกว่า 7 หมื่นคน รวมมูลหนี้นอกระบบกว่า 3,500 ล้านบาท

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวระหว่างทำหน้าที่ ประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมี ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ปลัด และนายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด และตำรวจนครบาล  รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานฯ โดยกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง ทั้งกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมกันกว่า 3,000 คน

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ตนไม่ได้เชิญทุกคนมาเพื่อกระชับอำนาจให้กับตน แต่มาขอแรงจากทุกคนได้ทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน ทำให้การค้าทาสในยุคใหม่หมดไปจากประเทศไทย พี่น้องเพื่อนร่วมชาติเราจำนวนมาก ยังมีความทุกข์ ถูกพรากอิสรภาพในการใช้ชีวิต เพราะมีหนี้สินจองจำพวกเขาอยู่ ในฐานะข้าราชการฝ่ายปกครองที่ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข และเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ตนเชื่อมั่นว่าสามารถช่วยพี่น้องประชาชนให้มีอิสรภาพ ต่อชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพวกเขาได้ และในฐานะนายกรัฐมนตรี จำเป็นต้องขอพึ่งพาความรู้ความสามารถของทุกคน ช่วยให้พี่น้องประชาชนของเราเป็นอิสระ หลุดพ้นพันธนาการจากหนี้นอกระบบนี้

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน แก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินที่สูงอย่างไม่เป็นธรรม การทวงถามหนี้ที่มีลักษณะคุกคาม ขู่เข็ญหรือใช้กำลังประทุษร้าย ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและความสงบเรียบร้อยของสังคม  โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อน และประสานงานร่วมกัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

“การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนั้น นับเป็นวาระสำคัญของชาติจริงๆ นี่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเพื่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล แต่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อให้พี่น้องเหล่านั้น สามารถฟื้นกลับมาใช้ชีวิตโดยไม่ต้องหวาดระแวง และมีรอยยิ้มได้โดยทั่วกัน” นายกรัฐมนตรี ระบุ

โดยรัฐบาลได้เปิดให้มีการรับลงทะเบียนผ่านช่องทางที่หลากหลาย  โดยเฉพาะ กระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้มีการลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบผ่านศูนย์ดำรงธรรม ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวมถึงเบอร์ติดต่อ 1567 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ขณะนี้มีลูกหนี้ที่มาลงทะเบียนแล้วกว่า 71,000 คน รวมยอดมูลหนี้นอกระบบกว่า 3,500 ล้านบาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เอง ก็มี ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สายด่วน 1599 ในส่วนของ สำนักนายกรัฐมนตรี มี ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วน 1111 ที่ประชาชนทั่วประเทศสามารถร้องเรียนความเดือดร้อนปัญหาหนี้นอกระบบได้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนจะได้รับเลข Reference Number เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สามารถติดตามความคืบหน้าที่ได้ร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของภาครัฐได้ตลอดเวลา โดยหลังจากเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบแล้ว ส่วนกลางจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดประเภทเรื่องที่ร้องเรียน ก่อนส่งไปให้ในแต่ละพื้นที่ดำเนินการต่อ ทั้งนี้ หากองค์ประกอบความผิดครบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ไม่ได้มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า รัฐบาลจะติดตามผล หากยังพบปัญหาไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาฉบับใหม่ได้ ก็จะเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้เข้ามาร่วมกันแก้ไขข้อตกลงให้เหมาะสมกันอีกครั้ง หากพบว่ายังมีการข่มขู่ หรือ เจ้าหนี้ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาไกล่เกลี่ย จนเป็นเหตุให้ลูกหนี้เดือดร้อน  ก็ต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยกระบวนการทังหมดนี้ ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ ในการใช้สิทธิอื่นๆ ตามกฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรมอื่นๆ แต่ขอย้ำว่านี่เป็นกระบวนการที่เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ร่วมกันสมัครใจเข้ามาเพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ ทั้งในชั้นการไกล่เกลี่ย การให้คำแนะนำ และการให้ความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินของรัฐ

โดย กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินของรัฐ จะเข้ามามีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ ขอให้ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ร่วมกันศึกษาในรายละเอียด ให้เข้าใจถึงความรับผิดชอบของทุกภาคส่วน เพื่อให้การทำงานไม่ซ้ำซ้อน ร่วมกันใช้อำนาจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในขณะที่ทุกคนก็สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างสบายใจ

“ขอให้ทุกคน ไม่ยอมแพ้ ไม่ท้อถอย รัฐบาลจะไม่หยุดช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะในกรณีที่พวกเค้าไม่ยอมสมัครใจเข้าสู่กระบวนการ ต้องนำความรู้ด้านการทำสัญญาประนีประนอม ที่ต้องระบุรายละเอียดเจ้าหนี้และลูกหนี้ให้ชัดเจน และตนขอประกาศเป้าหมายว่าหนี้นอกระบบจะต้องได้รับการจัดการโดยเด็ดขาด ทั้งฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่เหมาะสม และกรอบเวลาที่ชัดเจน ซึ่งขอหลักการกว้างๆ คือต้องไม่ตั้งเป้าหมายที่ง่ายเกินไป จนไม่สามารถวัดผลอะไรได้ และไม่ยากเกินไปจนเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกไม่อยากเริ่มทำ กรอบข้างต้นเป็นกรอบกว้างๆ ที่ผู้บริหารจะต้องช่วยกันนำไปย่อยเป็นเป้าเล็กๆ ให้เป็นความสำเร็จ นายกรัฐมนตรี กล่าวสรุป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password