สรรพสามิตจับบุหรี่เถื่อนจากใต้ ซุกรถไปรษณีย์กว่า 3.6 หมื่นซอง-ปรับกว่า 30 ล.

กรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายเชิงรุก ตามยุทธศาสตร์ EASE Exciseจับบุหรี่เถื่อนซุกรถไปรษณีย์จากภาคใต้กว่า 36,440 ซอง ได้ค่าปรับกว่า 30 ล้านบาท

นายภาคภูมิ ตันธนศรีกุล เลขานุการกรม ในฐานะ รองโฆษกกรมสรรพสามิต กล่าวถึงมาตรการปราบปรามบุหรี่เถื่อน ว่า กรมฯได้ดำเนินการเชิงรุกโดยยกระดับปราบปรามการลักลอบขายบุหรี่ออนไลน์ ด้วยการเปิดศูนย์ปราบปราบสินค้าผิดกฎหมายออนไลน์ พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงานทั้งระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์ EASE Excise ในการยกระดับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายที่มีการลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้เสียภาษี เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต อีกทั้งยังเป็นการดูแลผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยและได้สินค้าที่มีคุณภาพ

โดยติดตามและทำงานเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พ.ย.2566 จากการลงพื้นที่สืบสวนของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ฝ่ายปราบปราม สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ทำให้ทราบเบาะแสว่าจะมีการลับลอบขนบุหรี่ที่มิได้ชำระภาษีสรรพสามิตมากับรถบรรทุกขนส่งไปรษณีย์ไทยจาก ปณ.มายา อ.มายอ จ.ปัตตานี ผ่านศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ เพื่อทำการคัดแยกกระจายส่งให้ลูกค้าที่สั่งซื้อในระบบออนไลน์ในเขตภาคกลาง จึงได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา และสาขาหาดใหญ่ เข้าตรวจสอบรถบรรทุกหกล้อขนส่งไปรษณีย์ไทย ณ ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ

ผลการตรวจโดยใช้เครื่องเอกซเรย์ พบยาสูบที่มิได้ชำระภาษีสรรพสามิต จำนวน 36,440 ซอง ประมาณการค่าปรับเป็นเงิน 34,326,480 บาท ประกอบด้วยบุหรี่ยี่ห้อ VESS , MILANO , JOHN , GOLD MOUNT , ASTRO , DEE , VOXX , MARLBORO , MOND , ASIA BLACK , L&M , SANTARA , TEXAS5 , CAPITAL และ FORT รวมทั้งสิ้น 15 ยี่ห้อ โดยมีการส่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

“การดำเนินการปราบปราบและจับกุมการกระทำความผิดสินค้าที่อยู่ในการควบคุมของกรมสรรพสามิตผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ผ่านมานั้น กรมฯ ได้มีการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายที่มีการลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้เสียภาษี ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ค้าขายและชำระภาษีอย่างสุจริตให้ได้รับความเป็นธรรม โฆษกกรมสรรพสามิต ย้ำและว่า

หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสหรือพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร.สายด่วน 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ อีเมล์ excise_hotline@excise.go.th.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password