สรรพสามิตยกชั้นสกัดสิ่งผิด กม. – เผย ก.ค.66 จับ ‘เหล้า+บุหรี่’ มากสุด!

กรมสรรพสามิตย้ำยกระดับเดินหน้าการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ เผย! ก.ค.66 จับกุมการกระทำผิด 1,812 คดี ค่าปรับรวม 38.84 ล้านบาท พบสุราผิดกฎหมายมีมากสุด รองลงมาคือยาสูบ ย้ำพร้อมสร้างความชอบธรรมกับผู้สุจริต พ่วงดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพให้คนไทย

นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะ โฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงจากการยกระดับการดำเนินงานของศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ ว่า ในเดือนกรกฎาคม 2566 กรมสรรพสามิตได้ตรวจพบการกระทำผิดและดำเนินการจับกุมได้รวม 1,812 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 38.84 ล้านบาท แยกเป็น 1. สุรา 870 คดี  ค่าปรับ 8.56 ล้านบาท จำนวนของกลาง 13,664.513 ลิตร 2. ยาสูบ 641 คดี ค่าปรับ 18.37 ล้านบาท จำนวนของกลาง 154,305 ซอง 3. ไพ่ 18 คดี ค่าปรับ 0.45 ล้านบาท จำนวนของกลาง 2,257 สำรับ 4. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 164 คดี ค่าปรับ 6.64 ล้านบาท จำนวนของกลาง 704,982 ลิตร 5. น้ำหอม 7 คดี ค่าปรับ 0.56 ล้านบาท จำนวนของกลาง 1,766 ขวด 6. รถจักรยานยนต์ 68 คดี ค่าปรับ จำนวน 1.60 ล้านบาท จำนวน 77 คัน และ 7. สินค้าอื่น ๆ รวมอีก 44 คดี ค่าปรับ 2.66 ล้านบาท

“กรมสรรพสามิตได้ให้ความสำคัญในการปราบปรามและจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560 อย่างเคร่งครัด  โดยยกระดับการปราบปรามสินค้าเถื่อนในทุกช่องทาง ทั้งการเปิดศูนย์ปราบปรามออนไลน์ และบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งสินค้าเหล่านี้หากเล็ดลอดไปได้จะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของความชอบธรรมต่อผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต รวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยจากการได้รับสินค้าปลอมแปลงที่อาจเกิดปัญหาหรือส่งผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน นายเกรียงไกร ระบุก่อนจะย้ำทิ้งท้ายว่า…

หากพี่น้องประชาชนทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต สามารถแจ้งได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล excise_hotline@excise.go.th โดยกรมสรรพสามิต จะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password