‘สภาทนายฯ – ส.นักข่าววิทยุโทรทัศน์’ ผนึกช่วยเพื่อนสื่อ ปมถูกคุกคามด้าน กม.

สภาทนายความฯจับมือสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประกาศให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้กับเพื่อสื่อฯทุกแขนง ทั้งสื่อกระแสหลักและกระแสรอง ปมถูกละเมิด หรือโดนฟ้องร้องในการทำหน้าที่โดยสุจริต ให้เปล่าโดยไม่คิดค่าดำเนินทุกศาล พร้อมเดินหน้าแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ค. เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน, สภาทนายความฯ ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การรับความช่วยเหลือด้านการดำเนินอรรถคดีและการส่งเสริมทางวิชาการ” โดยมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความฯ ร่วมลงนามกับ นายอิทธิพันธ์  บัวทอง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ และนายโกศล สงเนียม เลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ลงนามเป็นพยาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมมือประสานงาน ส่งเสริมและช่วยเหลือสื่อมวลชนที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ ในการดำเนินคดีตามกฎหมายและการร่วมมือทางวิชาการ ให้เกิดความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวั่นกลัวต่อการคุกคามสิทธิและปราศจากความวิตกต่อการปฏิบัติงาน

ดร.วิเชียร  นายกสภาทนายความฯ กล่าวว่า สภาทนายความตระหนักดีถึงปัญหาในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน ซึ่งสื่ออาจถูกฟ้องจากการนำเสนอเผยแพร่ข่าวจนตกเป็นเหยื่อในทางคดีได้  และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา สภาทนายความจะให้ความช่วยเหลือทั้งด้านอรรถคดีและการส่งเสริมวิชาการ โดยจัดอบรมให้ความรู้ในข้อกฎหมายเป็นสำคัญ  เพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ด้าน นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยขอขอบคุณสภาทนายความในความร่วมมือครั้งนี้ และยินดีให้การสนับสนุนที่จะเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของสภาทนายความ พร้อมเสนอให้ร่วมกันจัดอบรมคอร์สสั้น ๆ เพื่อให้ความรู้กับสื่อมวลชน

สำหรับสาระสำคัญของความร่วมมือ มีดังนี้

1. ช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าว ช่างภาพข่าว  นักหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงการนำเสนอข่าวออนไลน์ที่ต่อเนื่องกับสถานีข่าววิทยุและโทรทัศน์  เมื่อถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต รวมถึงคดีเกี่ยวพันกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้เปล่าตลอดทุกชั้นศาล ยกเว้นการเสียค่าธรรมเนียมศาล ค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ โดยผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการที่สมาคมนักข่าวฯ แต่งตั้งขึ้น

2. ช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการดำเนินคดี เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าว ช่างภาพข่าว นักหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงการนำเสนอข่าวออนไลน์ที่ต่อเนื่องกับสถานีข่าววิทยุและโทรทัศน์ เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่ง อาญา ปกครอง โดยให้เปล่าตลอดในชั้นสอบสวน ทุกชั้นศาล ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาและการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการที่สมาคมนักข่าวฯ แต่งตั้งขึ้น

3. สนับสนุนด้านการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สื่อมวลชน

และ 4. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมต่างๆ ระหว่างสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password