คอตกคุก 8 ปี! อดีตผู้ว่าฯยะลาและพวกทุจริตซื้อไม้ตรวจอาวุธ GT 200

ศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 9  สั่งจำคุกอดีต ผู้ว่ายะลาฯไม่รอลงอาญา 8 ปี กับพวกผิด ม.157 ทุจริตจัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธ วัตถุระเบิด จีที 200

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2566 นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับรายงานคดีสำคัญจาก นายชัยวัฒน์ สุวรรณยอด อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 ว่า วันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 จ.สงขลา ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายธีระ มินทราศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากับพวกรวม 12 คน โดยเป็นคดีที่ พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 เป็นโจทก์ ฟ้องธีระ กับพวกจำเลยทั้งหมด ความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงาน ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความ เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ มีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติการพิจารณาหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใดรู้ หรือมีพฤติการณ์ปรากฏแจ้งชัดว่า ควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ร่วมกันละเว้นไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนั้น และเป็น เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ร่วมกันกระทำการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

กรณีพวกจำเลยร่วมกันจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ตรวจสอบวัตถุระเบิด GT200 ในส่วนของ สำนักงานจังหวัดยะลา รวมจัดซื้อ 2 สัญญาโดยทุจริต โดยที่ นายธีระ กับพวกให้การปฏิเสธ ต่อสู้คดี ทั้งนี้ ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานที่นำสืบแล้ว เห็นว่า พวกจำเลยกระทำผิดจริง พิพากษาจำคุก นายธีระจำเลยที่ 1 จำนวน 8 ปี จำคุกจำเลย 2-4 จำนวน 4 ปี จำคุกจำเลยที่ 5 จำนวน 8 เดือน 48 วัน จำคุกจำเลยที่ 6-7 จำนวน 4ปี 8 เดือน 48 วัน จำคุกจำเลยที่ 8 -12 เดือน 4 ปี เเละให้พวกจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1

อย่างไรก็ตามพวกจำเลยยังสามารถใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คดีไปยังศาลสูงตามกฎหมายเพื่อพิจารณาต่อไปได้.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password