สรรพสามิตโชว์ผลปราบปราบช่วง 7-20 ต.ค.นี้ รวมกว่า 1 พันคดี

โฆษกสรรพสามิตเผยผลงานการปราบปรามระหว่างวันที่ 7 – 20 ต.ค.65 พบผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต รวม 1,190 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 19.46 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะ โฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึง ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7 – 20 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี โดยจัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต และระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 1,190 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 19.46 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 638 คดี ค่าปรับ 4.97 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 443 คดี ค่าปรับ 11.12 ล้านบาท  ไพ่ จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 0.21 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 25 คดี ค่าปรับ 0.50 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 5 คดี ค่าปรับ 0.17 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 35 คดี ค่าปรับ 0.89 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 26 คดี ค่าปรับ 1.60 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็นสุรา จำนวน 9,472.710 ลิตร ยาสูบ จำนวน 41,786 ซอง ไพ่ จำนวน 1,205 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 13,258.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 508 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 42 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 1,603 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 27.43 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 857 คดี ค่าปรับ 6.86 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 606 คดี ค่าปรับ 15.55 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 24 คดี ค่าปรับ 0.68 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 29 คดี ค่าปรับ 0.59 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 9 คดี ค่าปรับ 0.66 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 48 คดี ค่าปรับ จำนวน 1.28 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 30 คดี ค่าปรับ 1.81 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 10,740.545 ลิตร ยาสูบ จำนวน 56,767 ซอง ไพ่ จำนวน 3,214 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 19,783.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 1,050 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 55 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ” โฆษกกรมสรรพสามิต ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password