สรรพสามิตโชว์ผลงาน ‘ปราบปรามผู้กระทำผิด’ เฉพาะ มี.ค.67 และ 6 ด.แรกปีงบ’67 ได้เยอะมาก!.

กรมสรรพสามิตยกระดับการปราบปราม ด้วย “ศูนย์ปราบปรามออนไลน์” ผสานการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เผย! ผลงานปราบปรามผู้กระทำผิดเฉพาะ มี.ค.2567 จับรวม 3,202 คดี รวมเงินค่าปรับ 77.02 ล้านบาท ประมาณการค่าปรับ 568.72 ล้านบาท พบคดีสุรามากที่สุด ตามด้วยยาสูบ ด้าน “โฆษกกรมสรรพสามิต” โชว์ผลงาน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 ชี้! คดียาสูบนำโด่งมากถึง 6,141 คดี หากรวมทุกคดี “เหล้า ยาสูบ น้ำมัน และสินค้าอื่นๆ” ยอดจับรวมพุ่ง 16,054 คดี เทียบประมาณการค่าปรับรวมทุกเคสท์มากกว่า 1,600 ล้านบาท

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะ โฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิต ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงยกระดับการดำเนินงานและการขยายผลของศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตามนโยบายของ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต โดยใน เดือนมีนาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2567) พบการกระทำผิด จำนวน 3,202 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 77.02 ล้านบาท และประมาณการค่าปรับ 568,723,950.05 บาท ประกอบด้วย…

1. สุรา จำนวน 1,651 คดี  ค่าปรับ 14.15 ล้านบาท ประมาณการค่าปรับ 1.74 ล้านบาท จำนวนของกลาง 8,688.835 ลิตร

2. ยาสูบ จำนวน 1,199 คดี ค่าปรับ 33.61 ล้านบาท ประมาณการค่าปรับ 547.42 ล้านบาท จำนวนของกลาง 326,738 ซอง 

3. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 122 คดี ค่าปรับ 20.23 ล้านบาท ประมาณการค่าปรับ 9.62 ล้านบาท จำนวนของกลาง 806,590 ลิตร

4. สินค้าอื่น ๆ จำนวน 230 คดี ค่าปรับ 9.01 ล้านบาท ประมาณการค่าปรับ 9.91 ล้านบาท

สำหรับคดีสำคัญในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีค่าปรับและประมาณการค่าปรับสูงสุดเป็นคดียาสูบ ตามด้วยสุรา น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ประกอบด้วย

1. ยาสูบ จำนวน 6,141 คดี ค่าปรับ 21.93 ล้านบาท ประมาณการค่าปรับ 1.49 พันล้านบาท จำนวนของกลาง 1,696,845 ซอง 

2. สุรา จำนวน 8,154 คดี ค่าปรับ 75.02 ล้านบาท ประมาณการค่าปรับ 12.2 ล้านบาท จำนวนของกลาง 70,604.766 ลิตร

3. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 653 คดี ค่าปรับ 48.05 ล้านบาท จำนวนของกลาง 1,812,945 ลิตร

4. สินค้าอื่น ๆ จำนวน 1,106 คดี ค่าปรับ 54.06 ล้านบาท

โฆษกกรมสรรพสามิต กล่าวอีกว่า กรมสรรพสามิตได้มีการยกระดับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายในทุกช่องทาง ทั้งในส่วนของการดำเนินการโดยศูนย์ปราบปรามออนไลน์ รวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อปราบปรามและจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด โดยหากสินค้าเหล่านี้เล็ดลอดออกไป จะสร้างความเสียหายอย่างมาก ทั้งเรื่องความชอบธรรมต่อผู้ประกอบการที่เสียภาษีอย่างสุจริตและความปลอดภัยในด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนจากการบริโภคสินค้าไม่ได้คุณภาพ ซึ่งกรมฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชน ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้น สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

“ดังนั้น หากพี่น้องประชาชนทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต สามารถแจ้งได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมลล์ excise_hotline@excise.go.th โดยกรมสรรพสามิตจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสใด ๆ ทั้งสิ้น” ดร. นิตยา ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password