สรรพสามิตแจง! จนท.บุกจับบุหรี่เถื่อนร้านชำเมืองบุรีรัมย์ ทำถูกต้องตามระเบียบตรวจค้นทุกประการ

โฆษกสรรพสามิต โต้ข่าว ปมสื่อหลักและออนไลน์ ฟาด จนท.กรมฯ ตรวจค้นและยึดบุหรี่ผิด กม. จากร้านขายของชำ เมืองบุรีรัมย์ ยืนยัน! ปฏิบัติหน้าที่จริงตามขั้นตอนและระเบียบการตรวจค้นทุกประการ เผย! ผู้กระทำผิดเป็น “คนหน้าเดิม” เคยทำผิดมาแล้ว ระบุ เหตุต้องดำเนินการ เพราะหวั่นบุหรี่ปลอมอาจมีสารปนเปื้อนเคมีและเชื้อราผสม ทำผู้สูบซื้อไปเสี่ยงอันตราย

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะ โฆษกกรมสรรพสามิต กล่าวถึงกรณีที่ปรากฏข่าวตามสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ พาดพิงเจ้าหน้าที่สรรพสามิตในเขตพื้นที่บุรีรัมย์ได้บุกเข้าทำการตรวจค้นและยึดบุหรี่ของกลางที่ร้านขายของชำโดยไม่มีหมายค้น และไม่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่ นั้น กรมสรรพสามิตขอชี้แจง ว่า เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย ได้มีการแต่งเครื่องแบบกรมสรรพสามิตพร้อมติดบัตรพนักงานเข้าปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการตามขั้นตอนของ ระเบียบการตรวจค้นทุกประการ

โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขา ประโคนชัย แต่งเครื่องแบบกรมสรรพสามิตพร้อมติดบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ เลขที่ 20   หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราและยาสูบ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่จึงมีอำนาจที่จะเข้าทำการตรวจสอบร้านค้าและ เมื่อตรวจสอบแล้ว พบบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ บุหรี่ซิกาแรตยี่ห้อ SMS (แดง) ขนาดบรรจุ 20 มวน จำนวน  6 ซอง จึงมีอำนาจจับกุม ตาม ป.วิอาญา มาตรา 80 ซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้า ประกอบกับเคยมีประวัติกระทำผิดกรณีดังกล่าวมาแล้ว อีกทั้งมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีสินค้าที่มิชอบด้วยกฎหมายซุกซ่อนอยู่ เจ้าหน้าที่จึงสามารถตรวจค้นได้ ตาม ป.วิอาญา มาตรา 92 (4) และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 123 ซึ่งเจ้าของร้านค้ายินยอมนำพาตรวจสอบโดยตลอด

สำหรับในประเด็นการเปรียบเทียบปรับ ตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2560 หมวด 2 ข้อ 8 วรรค 2 ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องเปรียบเทียบคดีให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด นั้น สามารถไปดำเนินการเปรียบเทียบคดีนอกสถานที่ตั้งปกติของสำนักงานได้ โดยใช้สถานที่ของหน่วยงานราชการอื่นแทน  ซึ่งในกรณีนี้ ได้ดำเนินการเปรียบเทียบคดีผู้ต้องหา ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาละหานทราย ภายในที่ว่าการอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามใบเสร็จรับเงินค่าปรับในคดีของกรมสรรพสามิต เล่มที่ 00789 เลขที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 2,425.20 บาท (สองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) โดยเจ้าพนักงานสรรพสามิตมิได้ทำการบังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดของผู้กระทำความผิด จึงได้ให้ผู้กระทำความผิด ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าพนักงานสรรพสามิตและเจ้าพนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาละหานทราย ที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานที่ทำการเปรียบเทียบคดี

โฆษกกรมสรรพสามิต ย้ำว่า ในกรณีดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่สรรพสามิตได้ดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมายของระเบียบการตรวจค้นและระเบียบการเปรียบเทียบคดีทุกประการ การปรับขึ้นอัตราภาษีบุหรี่ซิกาแรตที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตปรับตัวสูงขึ้น ทำให้มีการนำบุหรี่ปลอมมาจำหน่ายในท้องตลาด บุหรี่ปลอมเหล่านี้ไม่ได้มีการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน  โดยอาจมีสารปนเปื้อนจากสารเคมีตกค้าง รวมถึงเชื้อราในบุหรี่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคมากกว่าบุหรี่ที่ถูกกฎหมาย

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน กรมสรรพสามิตจึงได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อให้ทราบว่าเป็นบุหรี่ปลอมหรือไม่นั้น สามารถสแกน QR CODE บนแสตมป์บุหรี่ซึ่งรายละเอียดของสินค้าและข้อมูลการชำระภาษีจะปรากฏขึ้นมา และหากประชาชนพบการกระทำผิด สามารถแจ้งผ่านสายด่วนกรมสรรพสามิต 1713 ได้ทันที.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password