สรรพสามิตจับกุมสินค้าผิดกม.12 – 19 พ.ค.เฉียด 6 พันคดี ค่าปรับกว่า 15 ลบ.

“โฆษกกรมสรรพสามิต” แจงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ช่วง 12 – 19 พ.ค.65พบการกระทำผิด จำนวน 597คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 15.18 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับ ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12 – 19 พฤษภาคม 2565 พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 597 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 15.18 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 322 คดี ค่าปรับ 2.48 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 212 คดี ค่าปรับ 5.97 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 7 คดี ค่าปรับ 0.05 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 29 คดี ค่าปรับ 2.49 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 2 คดี ค่าปรับ 3.68 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 16 คดี ค่าปรับ 0.41 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 9 คดี ค่าปรับ 0.10 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 9,037.760 ลิตร ยาสูบ จำนวน 14,541 ซอง ไพ่ จำนวน 623 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 85,430.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 109,342 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 26 คัน

สรุปยอดรวมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 19 พฤษภาคม 2565 พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 17,437 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 319.28 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 9,411 คดี ค่าปรับ 82.76 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 5,997 คดี ค่าปรับ 158.35 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 281 คดี ค่าปรับ 2.83 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 512 คดี ค่าปรับ 22.96 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 81 คดี ค่าปรับ 7.83 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 763 คดี ค่าปรับ จำนวน 17.51 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 392 คดี ค่าปรับ 27.04 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 143,811.684 ลิตร ยาสูบ จำนวน 3,055,815 ซอง ไพ่ จำนวน 18,272 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 722,140.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 8197,651 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 937 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ                 หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ” โฆษกกรมสรรพสามิต ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password