“อธิรัฐ” เขย่าคมนาคม สั่งเร่งงบลงทุน หัก “ศักดิ์สยาม” ตั้งรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าคนใหม่

คมนาคมป่วน ! หลัง ”อธิรัฐ” นั่งเก้าอี้รักษาการรมว.คมนาคม จี้ประชุมทุกหน่วยสางงบลงทุนหวังผลักดันภายในรัฐบาลนี้ พร้อมลงนามเปลี่ยนแปลงคำสั่ง “ศักดิ์สยาม” แต่งตั้งรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าคนใหม่

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภายหลังนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)รับตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แทน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ จากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่ถูกคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ได้มีการเรียกประชุมหัวหน้าหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทันที พร้อมเร่งรัดติดตามงบประมาณ และกำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการในโครงการลงทุนที่ล่าช้า หากงบประมาณส่วนใดที่สามารถผลักดันได้ตนจะเร่งรัดให้ทันที โดยจะเข้ามาดูแลทุกโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับกระทรวงคมนาคม จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่

ล่าสุดวานนี้ (10 มี.ค.) นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคม แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน โดยในคำสั่งระบุว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีคำสั่งที่ 991/2565 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.2565 แต่งตั้ง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (นักบริหารระดับสูง) ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า (นักบริหารระดับสูง) อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 จนกว่าจะมีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการภายในกรมเจ้าท่าเป็นไปด้วยความเหมาะสม เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ส.ค.2562 ในหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/27136 ลงวันที่ 23 ส.ค.2562 จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 991/2565 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.2565

และแต่งตั้ง นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 13 สำนักงานปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า (นักบริหารระดับสูง) โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รักษาราชการแทนอีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกคำสั่งดังกล่าวมีผลยกเลิกเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่เคยออกคำสั่งเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2565 แต่งตั้ง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ซึ่งนายสรพงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับ นายกริชเพชร ชัยช่วย อดีตเคยเป็นรองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) ในสมัยที่นายวิทยา ยาม่วง เป็นอธิบดีกรมเจ้าท่า โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แต่งตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2563 โดยแต่งตั้งนายกริชเพชร ชัยช่วย มาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม มีผลจนถึงปัจจุบัน

ด้านนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงศ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ในเรื่องการแต่งตั้งดังกล่าวตนได้แสดงความสมัครใจที่จะลดภาระบทบาทหน้าที่ลง เนื่องจากได้มีการเข้าไปดำเนินการภารกิจแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินเรือของไทยกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (ไอเอ็มโอ) ซึ่งได้มีการผ่านประเมินเรียบร้อยแล้วในข้อสงสัยที่เป็นประเด็นทั้ง 64 ข้อ ซึ่งถือว่าหมดภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นตนจึงแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เพียงตำแหน่งเดียว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password