สมอ.แก้หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาต มอก.

สมอ. แก้หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาต มอก. ตามหลักการสากล อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นมา

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้แก้ไขหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต มอก. ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ โดยเพิ่มวิธีการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น และไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นมา

ด้าน นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ไขหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต มอก. จากเดิมที่เป็นการยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพโรงงาน และการยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นการเฉพาะครั้ง สมอ. ได้เพิ่มการยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการรับรองตนเอง (Supplier’s declaration of conformity : SDOC) โดยจะพิจารณายอมรับใบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด และโรงงานที่ผลิตมีระบบควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งยังได้เพิ่มการยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยใบรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of conformity : COC) ที่ออกให้โดยหน่วยรับรองที่ สมอ. ยอมรับ ซึ่งการแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ลดระยะเวลา ขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต และลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการรับรองตนเอง และใบรับรองผลิตภัณฑ์ สมอ. จะกำหนดไว้ในหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ สมอ. ยังคงเข้มงวดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ภายหลังจากการได้รับใบอนุญาต เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วย

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password