สบน.สรุปผลจัดสรรแล้วจองซื้อ ‘ออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ)’ ไม่เกิน 2 ล./คน

สบน.สรุป! ปิดจองซื้อพันธบัตรออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท จัดสรรให้นักลงทุนรายย่อยไม่เกิน 2 ล้านบาทรวมทุกธนาคาร ได้ผู้รับจัดสรรรวมกว่า 1.46 หมื่นราย ส่วนคนพลาดหวัง เหตุผิดเงื่อนไขการจำหน่าย ได้คืนเงินให้หมดแล้ว

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2565 กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) ให้กับประชาชน วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท และเป็นครั้งแรกที่จัดสรรในรูปแบบ Small Lot First ซึ่งเป็นการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อทุกรายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยผู้จองซื้อทุกท่านที่เป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อและได้จองพันธบัตรออมทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดจะได้รับ SMS แจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรจากธนาคารตัวแทนจำหน่ายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สบน.ความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) เพื่อกระจายพันธบัตรออมทรัพย์ให้กับประชาชนรายย่อยที่มีความสนใจออมเงินกับพันธบัตรออมทรัพย์อย่างทั่วถึงจึงได้กำหนดเงื่อนไขที่จะจำหน่ายให้กับประชาชนในวงเงินที่จำกัดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย (รวมทุกธนาคาร) และจำหน่ายให้เฉพาะประชาชนที่ไม่เคยลงทุนผ่านพันธบัตรออมทรัพย์หรือผู้ไม่ได้จัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 โดยผลการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษนี้ มีผู้ได้รับจัดสรรทั้งหมดจำนวน 14,610 ราย

โดยผู้จองซื้อทุกรายได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ตามวงเงินที่จองซื้อ และไม่เกินวงเงินจัดสรรข้างต้น ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนผู้ที่ได้รับจัดสรรพันธบัตรในรอบเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 19,496 ราย สบน. สามารถกระจายพันธบัตรออมทรัพย์ได้ถึง 34,106 ราย ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการกระจายการเข้าถึงตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและส่งเสริมการออมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“สบน. ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์  รุ่นออมเพิ่มสุข และรุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) ทั้งนี้ ยังเหลือการจำหน่ายรุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 1,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี เริ่มจำหน่ายวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง” อ. สบน. กล่าว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password