‘ตีนผีทำผิดกฎจราจร’ เสี่ยงโดนตัดแต้ม! สตช.เริ่มใช้ระบบนี้ 9 ม.ค.66

กลุ่มชอบฝ่าฝืนกฎจราจรมีหนาว! หลัง สตช.ประสานพันธมิตรร่วมสร้างระบบ “ตัดแต้ม” จากพฤติกรรมการขับขี่ที่ชอบทำผิดกฎจราจร เผย! ใช้ ระบบตัดแต้มใบขับขี่รถสาธารณะทุกประเภท เริ่มใช้ 6 มกราฯปีหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ หรือระบบตัดแต้ม เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบดังกล่าว และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างระบบดังกล่าว ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล โดย ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติ ได้กำหนดไว้ใน “ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.2565” ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 142/1 ซึ่งจะเป็นมาตรการเสริมในการสร้างวินัยการขับขี่เพิ่มเติมจากการออกใบสั่งเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามปกติ ภายใต้สโลแกน “มุ่งเน้นการสร้างวินัยการขับขี่ปลอดภัย ให้โอกาสแก้ไขไม่กระทำผิดซ้ำ สร้างความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย และเป็นมาตรฐานสากล” ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรจะต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งสาระสำคัญของระบบ ก็คือ จะกำหนดให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ทุกคนมีคะแนนความประพฤติ เป็นคะแนนตั้งต้นคนละ 12 คะแนน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม  โดยการตัดคะแนนในการขับรถจะมี 2 แบบ แบบแรกคือตัดคะแนนทันทีที่ทำความผิด บนท้องถนน 20 ฐานความผิด เช่น ขับรถขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่, ไม่สวมหมวกกันน็อก, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย, ไม่ติดป้ายภาษี จะตัดแต้ม 1 คะแนน ขับรถย้อนศร, ขับรถฝ่าไฟแดง, ขับรถในระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่ ตัด 2 คะแนน ขับรถชนแล้วหนี, ขับผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา ,ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ ตัด 3 คะแนน เมาแล้วขับ, ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น, แข่งรถบนถนน, ขับรถในขณะเสพยาเสพติด ตัด 4 คะแนน

และการตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง ในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึง จะดำเนินการกับข้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถหรือทาง อีก 42 ความผิด เช่น ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทางจอดในที่ห้ามจอด ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ

ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่ ถูกตัดคะแนน จนเหลือ 0 คะแนน จะถูกพักใบอนุญาต ขับขี่ เป็นเวลา 90 วัน แต่หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า 90 วัน และหากยังถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ อีกเป็นครั้งที่ 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

ทั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่สามารถคืนคะแนนได้ กรณีที่คะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้แต่อบรมได้เพียงปีละ 2 ครั้ง แต่หากถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน และต้องการคะแนนกลับคืนมาทั้งหมด 12 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจะได้รับการคืนคะแนนตามที่กำหนด หรืออาจรอคืนคะแนนอัตโนมัติ โดยคะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ละครั้งจะได้รับคืนเมื่อครบกำหนดหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันกระทำผิดเว้นแต่ผู้ถูกตัดคะแนนเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อผลกำหนดเวลาการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ โดยจะได้รับคืนเพียง 8 คะแนนเท่านั้น

โดย ผู้ขับขี่สามารถชำระค่าปรับได้ผ่านแอพพลิเคชั่น กรุงไทยเนค หรือเป๋าตัง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม และสามารถชำระค่าปรับไปสั่งผ่านทางเว็บไซต์ใบสั่งออนไลน์ สำหรับประชาชนโดยบัตรเดบิทและบัตรเครดิต ซึ่งเมื่อชำระค่าปรับแล้วจะหนีการตัดคะแนนอัตโนมัติทันที แต่หากกรณีที่ประชาชนไม่มีการชำระค่าปรับตามใบสั่งจราจร ระยะเวลาที่กำหนด ก็จะถูกตัดคะแนน 1 คะแนน ทั้งนี้ ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบคะแนน ผ่าน E-Ticket PTM ตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ จ่ายค่าปรับ ตรวจสอบคะแนนความประพฤติ และตรวจสถานะใบขับขี่ /แอพพลิเคชั่นขับดี ซึ่งพัฒนาโดย NT ตรวจสอบใบสั่งค้างชำระคะแนนความประพฤติ และแอพพลิเคชั่นเป๋าตังให้บริการชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password