‘หอการค้าไทย-จีน’ จับมือ ‘ผู้แทนทางการค้าไทย’ สานสัมพันธ์การค้าการลงทุน ‘ไทย-จีน’ แน่นแฟ้น!

‘นฤมล ภิญโญสินวัฒน์’ สวมบท “ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี – ผู้แทนการค้าไทย”  เข้าหารือทีมบริหารหอการค้าไทย-จีน หวังฟังมุมมองและข้อเสนอแนะก่อนเดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับตัวแทนรัฐบาลจีนในสัปดาห์หน้า เผย! “นายกฯเศรษฐา” สั่งทำงานร่วมกัน หวังหนุนการลงทุนและอำนวยความสะดวกให้กลุ่มทุนจีน ปูทางสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ด้าน “ประธานหอการค้าไทย-จีนฯ : ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล” ลั่น! พร้อมให้ความร่วมมือ ระบุ! มีสมาชิกกว่า 70 สมาคมฯ ช่วยผลักดันการค้า 2 ชาติ ย้ำ! ฝ่ายไทยควรเร่งส่งเสริมนำสินค้าคุณภาพเจาะตลาดจีนให้มากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตร  

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน พร้อมดัวย นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ และ นายประสงค์ เอาฬาร  รองประธานกรรมการฯ ให้การต้อนรับ  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้แทนการค้าไทย พร้อมด้วย ที่ปรึกษาผู้แทนการค้าไทย นายพิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายพิรัส ศิริขวัญชัย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านยุทธศาสตร์ เดินทางมาเยี่ยมหอการค้าไทย-จีน  ร่วมหารือแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-จีน

ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าจะนำคณะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชนจีน จึงถือโอกาสนี้มารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้นำหอการค้าไทย-จีน เกี่ยวกับแนวทางการผลักดันและส่งเสริมการค้าไทย-จีนในด้านต่าง ๆ  และเน้นย้ำว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีน โดยให้รัฐบาลทำงานร่วมกับคณะหอการค้าไทย-จีนเป็นทีมเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการลงทุนและอำนวยความสะดวกด้านการค้าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น 

ด้าน ประธานหอการค้าไทย-จีน ได้กล่าวขอบคุณ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้แทนการค้าไทยและคณะที่ให้เกียรติมาเยี่ยมหอการค้าไทย-จีน  โดยหอการค้าไทย-จีนยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าของทั้งสองประเทศ พร้อมกับเปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลจีนมีนโยบายเปิดกว้างทางการค้า และให้ความสำคัญกับสินค้านำเข้าจากประเทศต่าง ๆ   ดังนั้น ไทยจึงควรเร่งส่งเสริมการนำสินค้าคุณภาพไทยไปขายยังตลาดจีนให้มากขึ้น  โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ซึ่งการเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน หรือ CIIE ที่จัดขึ้นทุกปี  ก็เป็นอีกช่องทางสำคัญที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงเกษตรฯ ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมให้มากขึ้น    

นายณรงค์ศักดิ์ ยังกล่าวเสริมอีกว่า หอการค้าไทย-จีนมีสมาพันธ์ที่เป็นศูนย์รวมของนักธุรกิจจีนในประเทศไทย มีสมาชิกเป็นสมาคมการค้ากว่า 70 สมาคม จึงเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการค้าไทย-จีนอย่างเป็นรูปธรรม  และการประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน ซึ่งจะจัดขึ้นในทุก ๆ 2 เดือน ก็เป็นเวทีที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐและเอกชนไทย-จีนได้เป็นอย่างดี  

โดยในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายยังได้พูดคุยในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย-จีนด้านต่าง ๆ  อาทิ ระบบโลจิสติกส์   รถไฟฟ้าความเร็วสูง พลังงานสะอาด รถยนต์ EV ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นต้น    หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างร่วมอวยพรเนื่องในวันปีใหม่และวันตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง  โดยขอให้ทุกฝ่ายทำงานราบรื่นบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

อนึ่ง ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศจีนมาอย่างยาวนาน กว่า 2,000 ปี โดยปัจจุบัน  จีนถือเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ที่มีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงที่สุดเป็นเวลาติดต่อกันถึง 11 ปี (นับตั้งแต่ปี 2556)  โดยในปี 2566 ที่เพิ่งผ่านมานี้ การค้าระหว่างประเทศไทยและจีน มีมูลค่าการค้ารวม 126,279.9 ล้านเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย นอกจากนี้ นักลงทุนจีน ยังเข้ามาลงทุนในประเทศไทย สูงเป็นอันดับ 1 ของนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ส่วนมากเป็นการลงทุนด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักรและยานยนต์, เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี, ดิจิทัลและบริการที่มีมูลค่าสูง ฯลฯ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password