ธ.ก.ส. ชงมาตรการสินเชื่อ ‘ช่วยเหลือ-รองรับ’ ลูกหนี้นอกระบบ ตามนโยบายรัฐ

ธ.ก.ส. รับลูกรัฐบาล! เดินหน้าแก้หนี้นอกระบบ เตรียมวงเงิน 7,500 ล้านบาท ให้เกษตรกรหรือคนในครอบครัว ที่ลงทะเบียนโครงการไกล่เกลี่ยแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาล รายละไม่เกิน 20,000 บาท คิดดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน ปลอดชำระต้นเงิน 6 เดือนแรก หรือตามเงื่อนไขที่แบงก์กำหนด ชำระคืนไม่เกิน 3 ปี เริ่มจ่ายสินเชื่อวันนี้ – 30 ก.ย.67 หรือจนกว่าเต็มวงเงิน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินมาตรการแก้หนี้นอกระบบ โดยเข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวให้กับหน่วยงานราชการ พร้อมรับฟังการเจรจาไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ ตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ ทั้งระบบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบของรัฐบาล โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ ต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการไกล่เกลี่ยแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาล รายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน (Flat Rate) ปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 งวดแรก (ชำระดอกเบี้ยปกติ) หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาชำระคืนเงินงวดสูงสุดไม่เกิน 3 ปี เริ่มจ่ายสินเชื่อตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2567 หรือเต็มวงเงิน 7,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมาอย่างต่อเนื่องผ่านสินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบ รายละไม่เกิน 200,000 บาท กรณีเพื่อสงวนที่ดิน รายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 ปี และสินเชื่อกองทุนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่ง ธ.ก.ส. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 2.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี กรณีชำระหนี้ตามกำหนด ดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ 4 – 2 ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 20 ปี พร้อมเสริมองค์ความรู้และศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและยืนได้อย่างมั่นคง และสงวนที่ดินไว้ไม่ให้ตกไปเป็นของผู้อื่น ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เกษตรกรลูกค้าและบุคคลในครัวเรือนให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบของ ธ.ก.ส. ไปแล้วกว่า 712,518 ราย เป็นเงินกว่า 60,355 ล้านบาท.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password