ยืนยันตัวตน “บัตรคนจน” ในห้าง เสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 11 มี.ค. เช็กเลย มีธนาคารไหนบ้าง

กระทรวงการคลัง กำหนดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ผ่านการตรวจสอบและมีรายชื่อได้รับสิทธิ์แล้ว สามารถทำการยืนยันสิทธิ์ของตนได้ที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ให้ไปดำเนินการได้ ภายในห้างสรรพสินค้า

หลังจากที่ กระทรวงการคลัง ได้ประกาศผลบัตรคนจน โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ผ่าน 3 ช่องทาง คือ ผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , เว็บไซต์ welfare ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือ ตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันจันทร์-วันศุกร์ ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะต้องยืนยันตัวตนบัตรคนจนที่ ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย ณ ธนาคารดังกล่าวตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคาร

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ประกาศให้ธนาคารของรัฐฯได้แก่ ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีสาขาในห้าง ให้เปิดบริการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยธนาคารในห้างจะเริ่มเปิดบริการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงวันหยุด ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 65 ในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ สามารถมาใช้บริการได้ที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย เฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้าและเพื่อความรวดเร็ว ขอความกรุณาให้ผู้ลงทะเบียนโปรดเช็คผลการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง โดยมีช่องทางการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยตนเองประกอบด้วย

-บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียน

-ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย หรือใบทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

เอกสารสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนด้วยตนเอง

เนื่องจากเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ สามารถมอบอำนาจให่บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้

-บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

-ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย หรือใบทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

-หนังสือมอบอำนาจ

-บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

-สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)ให้้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password