สรรพากรเตือนจ่ายภาษีนิติบุคคลครึ่งปี! ก่อน 30 ก.ย.

สรรพากรเตือนครั้งสุดท้าย! บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รีบยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.51 ช่วงครึ่ง 2563 ภายใน 30  ก.ย.นี้  ย้ำ! เกินกำหนดต้องจ่ายค่าปรับ พ่วงเงินเพิ่ม 1.5% ทุกเดือน 

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า ในวันที่ 30 ก.ย.2563 เป็นวันที่สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2563 ซึ่งกรมสรรพากรได้มีมาตรการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีอากร เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ โดยกรมสรรพากรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลยื่นแบบฯ (ภ.ง.ด.51) ภายในวันที่ 30 ก.ย. ผ่านช่องทางการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th และชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารที่ร่วมโครงการฯ ซึ่งสะดวกและง่ายสำหรับผู้ประกอบการทุกราย 

ทั้งนี้ การยื่นแบบฯ เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะทำให้ผู้เสียภาษีมีภาระต้องรับผิดชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากมีภาษีต้องชำระจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center)  โทร. 1161.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password