ธพ. จับมือ ผู้ค้า มาตรา 7 เร่งกระจายน้ำมันไปยังคลังและสถานีบริการ

ธพ. จับมือ ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ติดตามสถานการณ์น้ำมัน พร้อมเร่งขนส่งกระจายไปยังคลังและสถานีบริการ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่อง

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและแก๊สโซฮอล์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ภายหลังการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยให้นำสำรองน้ำมันดีเซลหมุนเร็วออกมาจำหน่าย ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา และให้ผู้ค้าน้ำมันเร่งขนส่งน้ำมันอย่างต่อเนื่องโดยเร็วที่สุด ซึ่งผู้ค้าน้ำมันยืนยันมีน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและแก๊สโซฮอล์เพียงพอ

แต่ด้วยข้อจำกัดในการขนส่งเป็นช่วงๆ จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้การขนส่งทางเรือได้รับผลกระทบ จึงเป็นสาเหตุทำให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วของคลังน้ำมันทางภาคใต้ยังคงมีความตึงตัวในบางพื้นที่

นอกจากนี้ สำหรับน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ กรมธุรกิจพลังงานยังเห็นสัญญาณความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และอี 20 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

กรมธุรกิจพลังงาน จึงได้ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าน้ำมันเร่งการขนส่งเพื่อกระจายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและแก๊สโซฮอล์ไปยังคลังน้ำมันภูมิภาคให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้คลังน้ำมันทางภาคใต้รายงานปริมาณน้ำมันคงเหลือเป็นรายวัน เพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ตลอดจนดำเนินการแบ่งการรับน้ำมันเพิ่มเติมจากคลังปลายท่อของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ เพื่อกระจายสู่คลังและสถานีบริการในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงานยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อการป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนเพื่อรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password