“กอช.” ชวนอาชีพอิสระ 50 ปีขึ้น สมัครสมาชิก เพื่อวางแผนการออม

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก กอช. รับเงินสมทบเพิ่ม 1,200 บาทต่อปี เพียงตรวจสอบสิทธิ์และคุณสมบัติก่อนการสมัครสมาชิกได้ ที่แอปพลิเคชัน “กอช.”

นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  เปิดเผยว่า  กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก กอช.  วางแผนการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต โดยออมกับ กอช. เดือนละ 1,100 บาท หรือปีละ 13,200 บาท รับเงินสมทบ 1,200 บาทต่อปี คิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 9.09% เพื่อครบอายุ 60 ปีจะได้มีบำนาญรายเดือนใช้ตลอดชีพ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือส่งเงินออมสะสมได้ที่แอปพลิเคชัน กอช. รวมถึงหน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชนตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านหรือ ธนาคารของรัฐ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา รวมทั้งไปรษณีย์ไทย สหกรณ์ชุมชน ที่เข้าร่วม เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password