กรมเจ้าท่า จัดเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบ ‘เทศน์มหาชาติ – ปล่อยปลา 7.2 หมื่นตัว’

กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดกทางน้ำ พร้อมปล่อยปลา 72,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา กรมเจ้าท่า มีกำหนดจัดกิจกรรม เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดกทางน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเชิดชู สืบสานพระพุทธศาสนา บนเรือริเวอร์ไซด์ R3  และขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์

การเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดกทางน้ำฯ ในครั้งนี้ กรมเจ้าท่าจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จะประกอบไปด้วย 1) การแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ทศพิธราชธรรม และเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชก โดยพระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 2) เทศน์มหาชาติ กัณฑ์มหาพน โดยพระครูศรีธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่ และ 3) เทศน์มหาชาติ กัณฑ์มหาราช โดยพระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่ จากกรมเจ้าท่า ถึงวัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และจากวัดปรมัยยิกาวาสถึงกรมเจ้าท่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปล่อยปลาจำนวน 72,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เดินเล่นชมบรรยากาศภายในวัดปรมัยยิกาวาส กราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถฯ และเยี่ยมชมตลาดชุมชนชาวเกาะเกร็ด

ทั้งนี้ การฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดกทางน้ำนั้น ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับอานิสงส์ยิ่งใหญ่ โดยน้ำมนต์ที่ตั้งไว้ในพิธีเทศน์ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้ฟังเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชก ผู้บูชากัณฑ์ จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติ อันงดงามกว่าชนทั้งหลายจะเจรจาปราศรัยไพเราะเสนาะโสต กัณฑ์มหาพน ผู้บูชากัณฑ์ จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลก มีทรัพย์ศฤงคาร บริวารมหาศาล และกัณฑ์มหาราช ผู้บูชากัณฑ์ จะได้มนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ โดยประชาชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยติดตามวิธีการลงทะเบียนได้ผ่าน Facebook กรมเจ้าท่า http://www.facebook.com/Pr.marinedepartment รับจำนวนจำกัดเพียง 250 คน หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 0 2233 1311 ต่อ 9928 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า ในวันและเวลาทำการ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password