‘วิชิต-จารุณี’ ผู้ใหญ่ใจดีแห่ง ‘ชินวงศ์ฟู้ดส์’

อนาคตของเด็กไทยในวันนี้ คือกำลังสำคัญในการสร้างชาติในวันข้างหน้า การส่งต่อโอกาสทางศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ของ “ผู้ใหญ่ใจดี” ในสังคมไทย จึงนับเป็นคุณูปการที่ล้ำค่ายิ่ง และวันนี้…ลูกหลานของ “สื่อมวลชน (ช่างภาพสื่อฯ)” ก็ได้รับการสานต่อจากคนในครอบครัว “ชินวงศ์วรกุล” อย่าง… ‘วิชิต-จารุณี’ ผู้ใหญ่ใจดีแห่ง “ชินวงศ์ฟู้ดส์” อีกครั้ง…

นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล ประธาน บริษัท ชินวงศ์ฟู้ดส์ จำกัด และครอบครัว ถือเป็น “หนึ่งในผู้ใหญ่ใจดี” ที่ได้ให้ความกรุณาในการ ส่งมอบโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ บุตรธิดาของสมาชิกช่างภาพสื่อมวลชน ในนาม สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน – ประเทศไทย มาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่นกันในปีการศึกษา 2567 นี้ นายวิชิต พร้อมทั้งภรรยา (นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล) ยังคงให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ ด้วยหวังจะ “ส่งต่อ” โอกาสทางการศึกษาไปยังบุตรธิดาของสมาชิกช่างภาพสื่อมวลชน ต่อไป

“อย่างที่เรารู้กันดีว่า…เด็กในวันนี้ ก็คือผู้ใหญ่ในอนาคต ผมเชื่อว่า…ผู้ปกครองทุกท่าน ก็คงอยากเห็นเด็กในปกครองตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเติบโตเป็นคนดีของสังคม แต่ปัญหาคือจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเล่าเรียนเหมือนกับคนทั่วไป ด้วยสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้ ผมคิดว่าการที่เราจะต้องให้การสนับสนุนเงินสมทบทุนด้านการศึกษาให้กับสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ ในทุกปี ก็เพราะเล็งเห็นว่าพวกท่านทำงานเพื่อสังคม อาชีพสื่อมวลชน (ช่างภาพสื่อมวลชน) เป็นอาชีพที่สุจริต เหนื่อยและเสี่ยงในบางช่วงเวลา ดังนั้น จึงคิดว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ลูกหลานของพวกเขาได้มีโอกาสทางด้านการศึกษา เพื่อเติบโตขึ้นมาจะได้มีอนาคตที่ดีเหมือนคนอื่น จึงอยากให้น้องๆ ทุกคนได้มีโอกาส และผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มโอกาสเหล่านี้ จะได้ตั้งใจเรียนหนังสือ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป” นายวิชิต กล่าวและย้ำว่า…

การสนับสนุนในช่วงที่ผ่านมานั้น ถือเป็นความตั้งใจของตนและภรรยา ซึ่งต่างก็ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว โดยตั้งใจจะทำเช่นนี้ตลอดไป เพราะธุรกิจของครอบครัวตนก็ได้มาจากสังคม จึงจำเป็นจะต้องส่งคืนกลับสู่สังคมเช่นกัน เขาย้ำว่า…สิ่งนี้ถือเป็นจิตสำนึกของแต่ละคนที่ควรจะตระหนักรู้ได้เอง และตนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอด เพราะได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯและนายกสมาคมฯ (นายสุรชัย วิเศษโสภา) ถึงการช่วยเหลือบุตรหลานของสมาชิกช่างภาพสื่อมวลชนมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ ธุรกิจของครอบครัว โดยเฉพาะ การผลิตและส่งออกผลไม้-อาหารอบแห้ง ในนาม บริษัท ชินวงศ์ฟู้ดส์ จำกัด นั้น ยังคงไปต่อได้เรื่อยๆ ไม่เติบโตแต่ก็ไม่ตกต่ำ และยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศมากที่สุด เมื่อเทียบกับ “คู่แข่ง” ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่มีราว 10 ราย โดยมีตลาดในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย เป็นตลาดส่งออกหลัก

ส่วน “คู่แข่งทางการค้า” นั้น นอกจากผู้ผลิตในประเทศแล้ว ก็ยังมีผู้ผลิตและส่งออกสินค้าในประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันจากจีนและเวียดนามที่ถือเป็นคู่แข่งของสินค้าไทยในเวลานี้ โดยเฉพาะ เวียดนามที่มีความได้เปรียบในเรื่องต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่าไทย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ บริษัท ชินวงศ์ฟู้ดส์ จำกัด เอง ก็มีแผนจะนำเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิต ทดแทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน และจะได้แข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและนอกประเทศได้

“ก่อนจะมีวิกฤตโควิด-19 โรงงานของเราเคยมีพนักงาน ทั้งที่เป็นคนไทยและแรงงานต่างชาติรวมกันมากถึง 4,000 คน แต่หลังจากวิกฤตโควิดฯ ซึ่งแรงงานต่างชาติบางส่วนได้ลากลับประเทศ แต่ไม่สามารถจะเดินทางกลับเข้าไทยได้ในช่วงเวลานั้น ทำให้แรงงานของเราเหลือแค่ 2,000 กว่าคน จำเป็นจะต้องใช้เครื่องจักรมาช่วยในการผลิตบ้าง แต่หลังจากนี้ คงจะต้องใช้เครื่องจักรมาช่วยผลิตแทนแรงงานคนอย่างจริงจังแล้ว” นายวิชิต ระบุ

เขาย้ำว่า แม้บริษัทฯมีแผนจะนำเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคน แต่ก็ไม่มีนโยบายจะปรับลดคนงานลงแต่อย่างใด โดยยังคงมอบหมายงานให้กับคนที่อยู่กับบริษัทฯมายาวนาน ได้มีงานทำและทำงานได้ตรงกับภารกิจของตัวเอง สอดรับกับการทำงานของเครื่องจักรต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯได้รับการยกย่องจากท่านองคมนตรี (ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย) ว่าเป็น “โรงงานคุณธรรม” มาตั้งแต่เมื่อกว่า 10 ปีก่อนหน้านี้ ซึ่งจนถึงขณะนี้ บริษัทฯยังคงดำเนินการเพื่อรักษาการเป็น “โรงงานคุณธรรม” มาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงดูแลคนงานเหมือนคนในครอบครัว แต่ยังปลูกฝังให้พวกเขาเหล่านั้น รักและเคารพซึ่งกันและกัน เพราะกินข้าวหม้อเดียวกันมา จึงต้องดูแลด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการให้กับแรงงานเหล่านั้น รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พวกเขาได้มีความรักและความสามัคคีต่อกันตลอดไป

ความข้างต้นทั้งหมด คงเป็นเพียงแค่…บางส่วนของเรื่องราวดีๆ ที่ได้จาก นายวิชิตและครอบครัว “ผู้ใหญ่ใจดี” ในสายตาของ สื่อมวลชนกลุ่มนี้ เชื่อว่า…ยังคงมีเรื่องราวดีๆ อื่นๆ อีกมากมายให้สืบค้นในโอกาสหน้า.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password