‘มนพร’ นำแสดงพลัง ‘วันสตรีสากล’ หนุนสร้างความเท่าเทียม ด้านสิทธิสตรี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ศาลาประชาคมยงยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม, “ส.ส.เดือน” นางมนพร เจริญศรี รมช. คมนาคม ในฐานะ ส.ส. เขตสองนครพนม พรรคเพื่อไทย เป็น ประธานการจัดงาน รวมพลังสตรี ศรีนครพนม เทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดนครพนม และกิจกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานราก เพื่อเป็นการ กระตุ้น ส่งเสริมให้สังคม เห็นความสำคัญ ของบทบาทและสิทธิของสตรี เพื่อความเท่าเทียมของสังคม อีกทั้งเป็นการรำลึกถึงการต่อสู้ของกลุ่มสตรีเพื่อสิทธิ เสรีภาพของกลุ่มสตรี

ที่สำคัญในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการแสดงพลังแห่งความสำเร็จของกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพของกลุ่มสตรี เน้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนหมู่บ้าน เป็นการเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้

นอกจากนี้ทางด้าน  นางมนพร ยังได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางนโยบายรัฐบาล ที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทสิทธิ เสรีภาพของสตรี รวมถึงการสนับสนุนออกกฎหมายรองรับสิทธิสตรี เพื่อความเท่าเทียม พร้อมชูนโยบายแนวทาง ที่จะสนับสนุนเปิดโอกาสให้สตรี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ไปจนสู่การพัฒนาระดับประเทศ ในการเข้ามาเป็นนักการเมือง อาสาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน โดยในงานฯ ยังได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ดร. ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ ส.ส.เขต 1 นครพนม  พรรคเพื่อไทย นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง และตัวแทนพี่น้องกลุ่มสตรีจากทั้ง 12 อำเภอ ร่วมกิจกรรมแสดงพลัง และจัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรี.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password