ธนารักษ์ เปิด ‘พิพิธตลาดน้อย’ ศูนย์กลางการเรียนรู้และการท่องเที่ยวชุมชน

กรมธนารักษ์เปิด “พิพิธตลาดน้อย” พิพิธภัณฑ์อีกหนึ่งแห่งที่อยู่ในกำกับของกรมธนารักษ์ โดยมุ่งพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนย่านตลาดน้อย พร้อมเปิดชมฟรี! หยุดเฉพาะวันจันทร์

นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้พัฒนา และปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงที่ กท.3870 โฉนดที่ดินเลขที่ 763 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 214.50 ตารางวา ให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนย่านตลาดน้อย ตลอดจนภารกิจของกรมธนารักษ์ โดยใช้  ชื่อว่า “พิพิธตลาดน้อย” โดยมอบหมายให้ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ดำเนินการบริการจัดการพิพิธภัณฑ์และพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับพื้นที่ราชพัสดุแปลงนี้ ในอดีตเป็นโรงกลึงขนาดใหญ่ทำชิ้นส่วนประกอบเรือ เครื่องจักรและโรงสีข้าว ภายหลังเลิกกิจการ พื้นที่ถูกทิ้งร้างและไม่ได้ใช้ประโยชน์ กรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดน้อย สำหรับจัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนย่านตลาดน้อย ตลอดจนภารกิจของกรมธนารักษ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีการรับฟังความเห็นของชาวชุมชนตลาดน้อย เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รวมทั้งแนวคิดการออกแบบพื้นที่และอาคารที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกลมกลืนกับธรรมชาติ ตลอดจนการนำวัสดุไม้ของโรงกลึงเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และใน พ.ศ. 2562 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบรางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ที่สมควรเผยแพร่ ประเภทอาคารสาธารณะให้แก่อาคารพิพิธตลาดน้อยแห่งนี้

ทั้งนี้ “พิพิธตลาดน้อย” ประกอบไปด้วย อาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรม มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 250 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 3 ชั้น แบ่งเป็น…

– ชั้น 1 พื้นที่สำหรับประชาสัมพันธ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญและของที่ระลึก จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนหรือกิจกรรม ประมาณ 100 ตารางเมตร

– ชั้น 2 พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนย่านตลาดน้อย ประมาณ 100 ตารางเมตร

– ชั้น 3 พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ชุมชนย่านตลาดน้อย ประมาณ 50 ตารางเมตร

อาคารสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขนาดพื้นที่ประมาณ 115 ตารางเมตร และพื้นที่ลานกิจกรรมกลางแจ้ง พื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร

“พิพิธตลาดน้อย” ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมฟรี ในวันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 18.00 น. สำหรับการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกและผลิตภัณฑ์เหรียญเปิดบริการทุกวัน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password