‘ซีพี ออลล์’ มอบ ‘ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก’ จากขยะพลาสติกให้ ร.ร.ในเชียงใหม่

“ซีพี ออลล์” เดินหน้า 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง ร่วมกับ ชอยส์ มินิ สโตร์ และ Green Road นำขยะพลาสติกผ่านการคัดแยกจาก 5 ร้านเซเว่นในเชียงใหม่ สร้างและมอบ “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก” แห่งที่ 3 มอบให้กับ ร.ร.บ้านศรีบุญเรือง ที่ อ.สันทราย  

บริษัท ชอยส์ มินิ สโตร์ จำกัด ผู้บริหารร้านสาขาเซเว่น อีเลฟเว่น ในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ และ Green Road ส่งมอบ “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก” ให้กับ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น ลานที่มีส่วนผสมของขยะพลาสติกกำพร้าที่ผ่านการคัดแยกจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 5 สาขา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมกับวัตถุดิบหลักในการผสม eco-concrete ใช้ทำพื้นสนาม ตามโนบาย 7 GO Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง ของซีพี ออลล์

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วย ดร.ประกิจ เสาร์แก้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง, นายพิรุฬห์วัฒน์ อุทรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กล่าวถึงการพัฒนาด้านศึกษาของโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง  และ นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ(ร่วม) สายงานปฏิบัติการ บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม  และร่วมส่งมอบ “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก”  อีกด้วย

สำหรับ “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก” โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง มีขนาด 286 ตารางเมตร โดยนำแนวคิดมาจาก โครงการลดขยะ เพิ่มประโยชน์ ใช้ขยะพลาสติกจากการคัดแยกและได้รับบริจาคจากลูกค้าร้าน 7-Eleven นำกลับมาสร้างเป็นลานกรีนซีเมนต์ (Green Cement) โดย โครงการ GREEN ROAD ช่วยลดการใช้ทรายและปูน ทั้งยังสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกทิ้งลงหลุมฝังกลบได้ 834 กิโลกรัม ภายใต้การสนับสนุนโครงการโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด

นายพิรุฬห์วัฒน์ อุทรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กล่าวว่า “ขอบคุณโครงการคอนเน็กซ์อีดี ที่ทางซีพี ออลล์ และชอยส์ สนับสนุนโรงเรียนโดยการสร้างลานอเนกประสงค์ให้กับนักเรียนใด้ใช้เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง อันจะส่งผลให้กับการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนพร้อมกับรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนักในการรักษ์สิ่งแวดล้อม”

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม กล่าวเสริมว่า “โครงการ “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก” นี้ เป็นหนึ่งใน นโยบาย 7 GO Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมงของซีพี ออลล์ ในการลดปริมาณขยะพลาสติกเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ Circular Economy  ระบบเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกกระบวนการ โดย “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก” นี้ ได้มีการส่งมอบให้กับเกาะพะงัน, ชุมชนบ้านหนองอุ่ม จ.มหาสารคาม และแห่งล่าสุดนี้ถือว่าเป็นแห่งที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่ที่จะเสริมสร้างพัฒนาการของน้อง ๆ เยาวชน นักเรียน ทางด้านกีฬา อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้แข็งแกร่งและดีขึ้นต่อไปในอนาคต

ด้าน นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ(ร่วม) สายงานปฏิบัติการ บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด กล่าว “หลังจากทางซีพี ออลล์ แจ้งเรื่องโครงการนี้ ทางชอยส์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการ ที่ทำให้เด็ก  ๆ นักเรียน มีลานอเนกประสงค์เพื่อทำกิจกรรมด้านกีฬา โดยนำพลาสติกเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์และ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสร้างให้ชุมชนใกล้เคียงได้มีความตระหนักถึงการนำพลาสติกกลับมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ จึงให้ความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลาน อเนกประสงค์รักษ์โลกแห่งนี้ จะเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมกีฬาชนิดต่าง ๆ ของทางโรงเรียน รวมถึง ชุมชน บริเวณใกล้เคียง” .

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password