SME D Bank ชวนบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

SME D Bank จับมือ สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “1 คนให้ หลายคนรับ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน” เพื่อสำรองโลหิตรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือSME D Bank ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนลูกค้าธนาคาร และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “1 คนให้ หลายคนรับ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.   เพื่อเติมเต็มปริมาณสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดังกล่าว ช่วยสร้างประโยชน์แก่สังคม เกิดวัฒนธรรมแห่งการเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกัน  นำไปสู่สังคมความแห่งความสุขอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามแนวทาง ESG (Environmental , Social and Governance)  โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02-265-4570, 4447, 4581.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password