ซีพี ออลล์ เกาะติด ‘ปลูกป่า ปลูกอนาคต’ มอบพันธุ์กล้าไม้ ขยายเครือข่ายร่วมวัดต้นแบบธนาคารต้นไม้ที่อีสาน

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าผลักดัน โครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” ภายใต้ นโยบาย 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง เดินหน้าติดตามผลการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ “ป่าล้อมวัด” พร้อมเสริมกระบวนการปลูกต้นไม้ โดยการเชื่อมโยงซีพี ออลล์ วัด และชุมชน เข้าด้วยกัน ผ่านโครงการ “ธนาคารต้นไม้” หวังเป็นเส้นทางส่งมอบกล้าไม้ต่อไปยัง วัดและชุมชนต่าง ๆ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ซีพี ออลล์ ได้ขยายเครือข่ายวัดในภาคอีสาน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายพันธุ์กล้าไม้ ไปยัง ชุมชน วัด และหน่วยงานราชการ ผ่านโมเดล “ธนาคารต้นไม้” โดยได้ถวายพันธุ์กล้าไม้ภายใต้โครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” ให้แก่ พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ เจ้าอาวาส วัดสว่างอารมณ์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็นการเริ่มต้นจำนวน 15,000 ต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งมอบกล้าไม้ไปปลูกในแต่ละพื้นที่ ทั้งที่ประสงค์เข้ามาขอเบิกกล้าไม้จากวัดเอง หรือที่วัดจะแจกให้เนื่องในวาระพิเศษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญวันพระเล็ก วันพระใหญ่ หรืองานพิธีสำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างระบบนิเวศสีเขียวร่วมกันตั้งแต่ระดับรากหญ้า จากแปลงปลูกเล็ก ๆ ในแต่ละบ้าน รวมกันไปสู่แปลงปลูกใหญ่ ๆ สร้างวัฒนธรรมการให้ ด้วยการมอบต้นไม้ที่ทางวัดได้ริเริ่มและดำเนินการมาในตลอดหลายปีหากแต่ยังขาดกล้าไม้ในจำนวนที่มากพอ จึงนับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่วันนี้โครงการฯจะได้เข้ามาเสริมความพร้อมเพื่อเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ในปีต่อ ๆ ไป

โดยการนี้ นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไปส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ บมจ.ซีพี ออลล์  พร้อมด้วยตัวแทนพี่น้องเครือข่ายเพาะกล้าไม้ในโครงการ ทั้งชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึงพนักงานในพื้นที่ และสื่อมวลชน ร่วมติดตามการปลูกต้นไม้และส่งมอบพันธุ์กล้าไม้เพิ่มเติม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างชุมชนให้เติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งการเพิ่มรายได้ และส่งมอบสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ สำนักกรรมฐานวิสุทธิมรรคภาวนา อ.ปราสาท​ จ.สุรินทร์ อีกหนึ่งวัดสำคัญ​ใน โครงการ​ “ป่าล้อมวัด”​ ซึ่งจากเดิมบนพื้นที่​ 2,500 ไร่ของวัด เป็นเพียงแปลงนาแห้งแล้ง แต่หลังจากที่ซีพี ออลล์ได้สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ให้แก่วัด ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนกว่า 40,000 ต้น ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นผืนป่าเขียวขจี​อย่างชัดเจนสมบูรณ์ ​ ทั้งนี้ พระครูสนอง อภินันโท เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัด ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างผืนป่าบนพื้นที่แห้งแล้งส่วนที่เหลืออีกกว่า​ 2,000​ ไร่​ โดยจะได้รับการสนับสนุนกล้าไม้​ และงบประมาณ​จัดการระบบน้ำเพิ่มเติมจากโครงการอย่างต่อเนื่อง​ต่อไป

และเพื่อให้โครงการทั้งหมดนี้เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง ซีพี ออลล์จึงได้เปิดกว้างให้ลูกค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน ผ่านแคมเปญ “แค่ไม่รับเท่ากับปลูกต้นไม้” โดยเชิญชวนลูกค้าปฎิเสธการรับถุงพลาสติก ช้อน ส้อม และหลอด (Single Used-Plastic) เพื่อเปลี่ยนเป็นหยดน้ำสะสมและนำไปรดน้ำเพื่อปลูกต้นไม้บน 7App โดยยอดสะสมทุกๆ 100 หยดน้ำ เท่ากับต้นไม้ 1 ต้น เพื่อนำไปปลูกจริง โดยมี เป้าหมายปลูกให้ได้ 1 ล้านต้น ภายในปี 2568 จึงนับเป็นอีกหนึ่งแคมเปญสำคัญที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่โครงการได้อีกด้วย

ท้ายนี้ ซีพี ออลล์ ขอเชิญชวนคนไทยร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อประเทศและโลกใบนี้ของเรา ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเสริมสร้าง และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ไม่ทำลายผืนป่าในธรรมชาติ รวมถึงลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-used Plastic) ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดปริมาณขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกัน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password