กรมศุลกากรจัดงาน “วันศุลกากรสากล” ประจำปี 2566

กรมศุลกากรจัดงานวันศุลกากรสากลประจำปี 2566 ในสโลแกน Nurturing the Next Generation: Promoting a Culture of Knowledge-sharing and Professional Pride in Customs

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในงานวันศุลกากรสากล (International Customs Day: ICD) ประจำปี 2566 และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า วันที่ 26 มกราคมของทุกปี เป็นวันศุลกากรสากลและกรมศุลกากรได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ ได้มีการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนาองค์การศุลกากรโลก โดยได้กำหนดคำขวัญ “Nurturing the Next Generation: Promoting a Culture of Knowledge-sharing and Professional Pride in Customs” ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนข้าราชการศุลกากรรุ่นใหม่ โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการแบ่งปันองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่และสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานศุลกากร

ในการนี้ กรมศุลกากรได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีผลงานโดดเด่นสอดคล้องกับคำขวัญปี 2566 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรรุ่นใหม่ และเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้มีบทบาทสนับสนุนการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ในงานศุลกากร ให้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก จำนวน 29 ราย พร้อมทั้งเรียนเชิญผู้บริหารกรมศุลกากร ที่ปรึกษาศุลกากรจากประเทศต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ในประเทศไทย และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password