BAM มอบเงินหนุนจัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน จ.เชียงใหม่

BAM สนับสนุนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน เพือให้นักเรียนได้ทำแปลงเกษตรอาหารกลางวัน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี

นายพงศธร มณีพิมพ์ รองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาคและสายสนับสนุนธุรกิจ นายชัชวาล คำนิล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนบนบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นางสาวกันยา วงษ์ชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เพื่อให้นักเรียนได้จัดทำแปลงเกษตรอาหารกลางวันในพื้นที่โรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และเพิ่มคุณค่าโภชนาการควบคู่ไปกับแผนการเรียนการสอน พัฒนาทักษะด้านเกษตร เพิ่มความรู้และเข้าใจการทำการเกษตรอย่างถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้ BAM ได้มอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาจำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วย

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password