เมืองไทยประกันชีวิต ทำบุญต้อนรับปีใหม่ ปี 2566

เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ปี 2566 เริ่มต้นศักราชใหม่กับปีกระต่ายทอง (ปีเถาะ)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ปี 2566 เริ่มต้นศักราชใหม่กับปีกระต่ายทอง (ปีเถาะ) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน โดยมีนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางยุพา ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดี แก่ผู้เอาประกันทุกท่านในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาวเพื่อ สร้างสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อมและยังคงรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจที่มั่นคงแข็งแกร่งต่อไป โดยงานจัดขึ้น ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password