รฟม. เผย 20 บาทตลอดสาย ดัน ผู้โดยสาร ‘รถไฟฟ้าสายสีม่วง’ ทำนิวไฮสูง 8.6 หมื่นคน

รฟม. เผยนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย ช่วยเพิ่มยอดผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงพุ่งสูงถึง 86,639 คนต่อเที่ยวต่อวัน ทำ New High ตั้งแต่เปิดให้บริการ

นายวิทยา พันธุ์มงคล รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ รฟม. ดำเนินการตามนโยบายอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาท ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย Quick Win “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ที่สำคัญของกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการสาธารณะมากยิ่งขึ้น

ซึ่ง รฟม. ได้นำนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ก่อนเป็นลำดับแรก ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 จากนั้น ในระยะที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จึงเริ่มใช้อัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุด 20 บาท สำหรับผู้เดินทางเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และระบบรถไฟฟ้าชานเมือง สายนครวิถี (สายสีแดง) โดยใช้บัตร EMV Contactless ใบเดียวกัน และเปลี่ยนถ่ายระบบ ณ สถานีบางซ่อน ภายในระยะเวลา 30 นาที

ทั้งนี้ พบว่า ในช่วงดำเนินนโยบาย ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567 ระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย 64,582 คนต่อเที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6,197 คนต่อวัน จากช่วงก่อนดำเนินนโยบาย (16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566) ที่มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย 58,385 คนต่อเที่ยวต่อวัน โดยในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันศุกร์สิ้นเดือน มีจำนวนผู้โดยสารสูงถึง 86,639 คนต่อเที่ยวต่อวัน ถือเป็นสถิติผู้ใช้บริการสูงสุด (New High) นับตั้งแต่รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เปิดให้บริการแก่ประชาชน โดยสถานีที่มีผู้โดยสารสูงสุด คือ สถานีตลาดบางใหญ่ มีจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 9,856 คนต่อวัน

โดยนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ขับเคลื่อนนโยบายอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาท ให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้ รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีคลองบางไผ่ ของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ให้เป็นศูนย์คมนาคมขนส่งด้านตะวันตก (คลองบางไผ่) โดยสามารถเปิดให้บริการจุดจอดรถรับ-ส่ง รถโดยสารประจำทางของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท สมาร์ทบัส จำกัด ในพื้นที่สถานีคลองบางไผ่ ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ณ สถานีคลองบางไผ่ ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 3,992 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งเดือนแรก 7.02% ดังนั้น รฟม. จึงมีความเชื่อมั่นว่า ศูนย์คมนาคมขนส่งด้านตะวันตกแห่งนี้จะมีศักยภาพในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้น ด้วยเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างระบบขนส่งสาธารณะทางบกและทางรางแบบไร้รอยต่อ (Seamless Transport) อำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ประชาชนได้ ประกอบกับการดำเนินการตามนโยบายอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาท จะช่วยให้รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password