กรมขนส่ง งัดมาตรการด่วน เร่งช่วยแท็กซี่ จอดทิ้งกว่า4หมื่นคัน


กรมการขนส่งทางบก ไม่นิ่งนอนใจ แท็กซี่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เผยมีรถในระบบกว่า 8.5 หมื่นคัน รอถูกยึดกว่า 4 หมื่นคัน เร่งเจรจาหน่วยงานเกี่ยวข้องยื่นมือช่วย เปิดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นประคองธุรกิจให้อยู่รอด

วันที่ 8 มี.ค.2565 เวลา 09.30 น.  นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และในฐานะ โฆษก ขบ. กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือ เจ้าของผู่และผู้ประกอบการขับรถแท็กซี่ ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก ราคาค่าพลังเชื้อเพลิง แก๊ส และราคาน้ำมันที่สูงขึ้น รวมทั้งยังซ้ำเติมด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น แต่รายได้ลดลง ไม่สามารถ จ่ายค่าประกัน ค่าไฟแนนซ์ เบี้ยปรับต่าง ๆ ได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการรถแท็กซี่จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ ด้วยการเจรจากับบริษัทสินเชื่อต่าง ๆ และไฟแนนซ์ หามาตรการลดเงินต้นและดอกเบี้ย พร้อมแหล่งกู้ดอกเบี้ยต่ำที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้

ปัจจุบัน มีรถแท็กซี่จดทะเบียนในระบบกว่า 85,000 คัน แต่ต้องจอดทิ้งรอถูกยึดกว่า 40,000 คันนั้น กรมการขนส่งทางบก ขอชี้แจงว่า อยู่ระหว่างหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสม โดย กระทรวงคมนาคม มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขับรถแท็กซี่ดังนี้

1.มาตราการลดค่าใช้จ่าย การขยายอายุรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี รวมทั้งอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีทางเลือกอื่น เพื่อบันทึกการเดินทางแทน GPS ในรถแท็กซี่ 2.มาตรการเพิ่มรายได้ การให้ติดตั้งสื่อโฆษณาบนรถแท็กซี่ และกำหนดให้เรียกเก็บค่าสัมภาระได้ ในกรณีจากการให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password