เซเว่นฯ หนุน SME ปี 66 ตอบรับเมกะเทรนด์โลก ชูกลยุทธ์ “SME Beyond” โตไกลไปด้วยกัน

เซเว่น อีเลฟเว่น ประกาศกลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนเอสเอ็มอี ปี 2566 ภายใต้ชื่อ “SME Beyond” เร่งปั้น 4 กลุ่มผู้ประกอบการไทย สอดรับทิศทางเมกะเทรนด์โลก เดินเครื่องติดอาวุธองค์ความรู้แบบเข้มข้น ต่อยอดช่องทางขายใหม่ๆ ให้ SME หน้าใหม่

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ในปี 2566 บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ผ่าน “กลยุทธ์ 3 ให้” อย่างต่อเนื่อง พร้อมได้เพิ่มกลยุทธ์ใหม่เข้ามาเสริมทัพ ภายใต้ชื่อ “SME Beyond” จับมือเอสเอ็มอีไทย โตไกลไปด้วยกัน เพื่อร่วมสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยทุกกลุ่มให้เติบโตขึ้นเป็นลำดับสอดคล้องทิศทางโลกแห่งอนาคต

กลยุทธ์ SME Beyond จะมุ่งสร้างให้เกิดเอสเอ็มอี 4 กลุ่มคุณสมบัติ ได้แก่ 1.กลุ่มใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green) พัฒนาสินค้าที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีสินค้าที่สร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 2.กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation) พัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 3.กลุ่มสินค้าท้องถิ่นที่มีมาตรฐานโดดเด่น (High Quality Local Products)

ต่อยอดสินค้าท้องถิ่นจนมีคุณภาพเหนือไปอีกขั้น และ 4.กลุ่มอายุน้อย เก่งเกินวัย (Young Entrepreneur) เป็นผู้ประกอบการอายุไม่เกิน 40 ปีที่มีวิสัยทัศน์พัฒนาสินค้าให้เติบโตไกล

วันนี้ เมกะเทรนด์ของโลกกำลังผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกระดับต้องหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ต้องมีนวัตกรรม แม้กระทั่งสินค้าท้องถิ่นก็ต้องมีคุณภาพมาตรฐานที่เหนือไปอีกระดับ ที่ผ่านมาเอสเอ็มอีไทยสนใจเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว แต่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ และขาดแรงสนับสนุนในการเดินหน้า ซีพี ออลล์เชื่อว่าเอสเอ็มอีเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องการเข้ามาช่วยทั้งสนับสนุนและติดอาวุธให้แก่เอสเอ็มอี ควบคู่กับการสนับสนุนเอสเอ็มอีอายุน้อย โดยเฉพาะ 4 กลุ่มเป้าหมายให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างเต็มที่” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

นายยุทธศักดิ์ กล่าวอีกว่า การติดอาวุธจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. การติดอาวุธองค์ความรู้ให้องค์ความรู้เฉพาะด้าน เช่น ด้าน Green ด้าน Innovation แก่เอสเอ็มอีทุกกลุ่ม ทั้งที่มีพื้นฐานด้านนี้อยู่แล้ว และยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้สมัยใหม่ ยกระดับขีดความสามารถ 2.การพิจารณาให้ช่องทางขายใหม่ๆ เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีที่มีคุณสมบัติ ยื่นขอรับการพิจารณาเป็นคู่ค้าวางจำหน่ายสินค้าในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และออลล์ ออนไลน์ ได้ง่ายขึ้น เพื่อให้เอสเอ็มอีมีโอกาสเติบโต และ 3. การเชิดชูกลุ่มที่ดำเนินการได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว พิจารณายกย่องเชิดชูเอสเอ็มอีคู่ค้าของเซเว่น อีเลฟเว่น และออลล์ ออนไลน์ ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น เพื่อเป็นต้นแบบเอสเอ็มอีที่ดำเนินการสอดคล้องกับเมกะเทรนด์โลก

ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยในด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งในรูปแบบการดำเนินการเอง และความร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ให้แข็งแกร่ง

สำหรับ “กลยุทธ์ 3 ให้” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 1.ให้ช่องทางขาย เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการ SME นำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และผ่านช่องทางออนไลน์ 2. ให้ความรู้ในการพัฒนาสินค้าจนสามารถขายได้แข่งขันได้ และ 3.ให้การเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password