กนอ. ร่วมกับ ตร. ขับเคลื่อนความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม

กนอ.ร่วมกับตำรวจภูธร ภาค 2 และตำรวจท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งปัญหาจราจร ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นำร่องในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในโรงงานและชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของกระบวนการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กระบวนการด้านการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงกระบวนการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งต่อผู้ประกอบการและประชาชน โดยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ตำรวจภูธรภาค 2 และตำรวจท่องเที่ยว ได้เข้าพบปะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และนำไปสู่การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในพื้นที่ร่วมกัน รวมถึงการให้บริการแก่ผู้ประกอบการอย่างครบวงจรด้วย

“เราตั้งเป้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจราจร ปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการให้บริการสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการด้วย” นายวีริศ กล่าว

พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวว่า การดูแลความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก คือ ปัญหาการจราจร ยาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าร่วมประชุมกับผู้ประกอบการเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค เป็นประจำทุกเดือน ตามนโยบายเพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจกับประชาชน นำมาสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงการให้บริการด้านต่าง ๆ นอกสถานที่ (Mobile Service) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

พลตำรวจโท สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า ในส่วนของการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศนั้น การจัดการความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นับเป็นเรื่องสำคัญ โดยตำรวจท่องเที่ยวได้จัดบริการครบวงจรให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น บริการล่าม 5 ภาษา เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจ และสร้างความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

ขณะที่ผู้แทนชมรมผู้ประกอบการ ผู้แทนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่ว่า ที่ผ่านมามีการจัดการปัญหายาเสพติดผ่านโครงการโรงงานสีขาว มีการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั้น กนอ.ร่วมกับผู้พัฒนานิคมฯ และสถานประกอบการในการติดตั้ง CCTV มีศูนย์เฝ้าระวัง EMCC ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ได้อย่างทั่วถึง ส่วนด้านการจราจรนั้น ทั้งนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ มีมาตรการลดความแออัดของการจราจรในนิคมฯ เช่น การสลับเวลาการทำงานของโรงงานไม่ให้ตรงกัน การจัดรถรับส่งบุคลากรของโรงงาน เป็นต้น

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password