จ่อปลดภาระผู้ค้ำฯ! กยศ.ชวนลูกหนี้ร่วมงานไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือน

กยศ. เชิญชวนผู้กู้ยืมไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้อง ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน 25 – 26 ก.พ.นี้ที่ไบเทค บางนา ย้ำ! ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่ถูกฟ้อง เตรียมขยายเวลาชำระหนี้ พ่วงมอบส่วนลดเบี้ยปรับ เผย! รอ กม.ใหม่คลอด พร้อมปลดภาระผู้ค้ำประกันฯให้ทันที

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กองทุนฯขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องภิรัชฮอลล์ 1-3 (BH 1-3) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลให้ผู้กู้ยืมบางส่วนขาดรายได้และผิดนัดชำระหนี้ นำไปสู่การดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีตามกฎหมาย

โดย กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ ได้แก่ ผู้กู้ยืมกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง และผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งกองทุนฯจะได้ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย กองทุนฯก็จะไม่จำเป็นต้องดำเนินคดี ซึ่งจะลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุน และนอกจากผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ รวมทั้งได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี เพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติ

และเมื่อ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนฯจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนฯมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระอีกด้วย

“ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าและรับสิทธิขอไกล่เกลี่ยฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์บัญชีทางการ กยศ. หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2016 4888 และหลังจากนี้ ทางกองทุนจะได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการไกล่เกลี่ยหนี้กับผู้กู้ยืมที่มีภูมิลำเนาต่างๆ ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศต่อไป ผู้จัดการกองทุนฯ ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password