ซินเท็คฯรับงานสร้างกลุ่มอาคารทิศใต้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

DAD ลงนามสัญญาจ้าง ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น ก่อสร้างกลุ่มอาคารด้านทิศใต้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี มูลค่า 3,964ลบ. คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2566

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ้างบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างกลุ่มอาคารด้านทิศใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C โดยการก่อสร้างในครั้งนี้จะประกอบด้วย 3 อาคาร ได้แก่ 1. อาคารด้านทิศตะวันออก พื้นที่ 120,351 ตร.ม. 2. อาคารด้านทิศตะวันตก พื้นที่ 46,538 ตร.ม. และ 3. อาคารสนับสนุน พื้นที่ 37,752 ตร.ม. จำนวน 11 ชั้น ซึ่งสัญญาจะมีรายละเอียดครอบคลุมงานโครงสร้าง ชั้น 1 ถึงหลังคา งานสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก งานตกแต่งภายในเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางชั้นใต้ดิน B2 ถึงชั้นหลังคา และงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 550 วัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566

สำหรับ การประมูลก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน เฟสที่ 2 กลุ่มอาคารด้านทิศใต้นี้มี ราคากลาง 4,486.466 ล้านบาท กำหนดยื่นข้อเสนอ e-bidding เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผู้รับเอกสารการประมูล 5 ราย ได้แก่ 1. บริษัท ฤทธา จำกัด 2. บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 4.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ 5. บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา 4 ราย ได้แก่  1. บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  2. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ 4. บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ชนะการประมูล ได้แก่ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 3,964 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 522 ล้านบาทเศษ กำหนดลงนามสัญญาจ้างในวันที่ 2มีนาคม 2565

ส่วน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน มีภาพรวมความก้าวหน้าในการก่อสร้างโครงการไปแล้วกว่า16.1 % โดยแบ่งเป็น งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน 95.6 % และงานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ 5.45 % (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) ซึ่งการก่อสร้างทุกสัญญาเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 

นอกจากนี้ ในปี 2565 DAD ยังมีแผนที่จะเตรียมประมูลงานในด้านต่าง ๆ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน อาทิ งานตกแต่งภายในอาคารด้านทิศใต้ งานภูมิสถาปัตยกรรม งานจัดหาและปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม รวมถึงงานจัดหาระบบรถขนส่งสาธารณะ อีกด้วย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password