สรรพสามิตโชว์ผลจับกุมสินค้าหนีภาษีรอบสัปดาห์ 11-17 ก.พ.65

โฆษกกรมสรรพสามิต แจงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ระหว่าง  11 – 17 กุมภาพันธ์ 2565พบการกระทำผิดจำนวน 497คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.36 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 497 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.36  ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 254 คดี ค่าปรับ 3.15 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 171 คดี ค่าปรับ 3.71ล้านบาท ไพ่ จำนวน 10 คดี ค่าปรับ 0.03 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 17 คดี ค่าปรับ 0.27 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 3 คดี ค่าปรับ 0.16 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 23 คดี ค่าปรับ 0.49 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 19 คดี ค่าปรับ 1.55 ล้านบาท โดยมี ของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 6,284.553 ลิตร ยาสูบ จำนวน 41,296 ซอง ไพ่ จำนวน 1,861 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 7,350.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 159 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 32 คัน 

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 10,657คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 205.57 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 5,586 คดี ค่าปรับ 50.30 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 3,830 คดี ค่าปรับ 104.67 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 178 คดี ค่าปรับ 1.77 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 260 คดี ค่าปรับ 16.19 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 54 คดี ค่าปรับ 2.49 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 517 คดี ค่าปรับ จำนวน 12.21 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 232 คดี ค่าปรับ 17.94 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 67,713.478 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,790,485 ซอง ไพ่ จำนวน 9,455 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 497,413.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 75,640 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 630 คัน

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ  หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

อนึ่ง การปราบปราบข้านต้น เป็นผลมาจากดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password