สรรพากรยืดชำระอากรฯเป็นตัวเงินสำหรับตราสารที่ทำขึ้นถึงสิ้นปี’65

กรมสรรพากรขยายเวลาการชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน โดยตราสารกระดาษยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนตราสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เผย! สำหรับตราสารที่จัดทำขึ้นถึงวันที่ 31 ธ.ค.65 เท่านั้น

นางสมหมาย  ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะ โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาในการชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ และตราสารกระดาษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                 1. ตราสารอิเล็กทรอนิกส์(1)

                  • จำนวน 5 ลักษณะ ที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สามารถยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

                  • จำนวน 18 ลักษณะ ที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สามารถยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

                 2. ตราสารกระดาษ(2)

                  • จำนวน 5 ลักษณะ (จ้างทำของ กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเกินบัญชีธนาคารใบมอบอำนาจ ใบมอบฉันทะให้ลงมติที่ประชุมของบริษัท และค้ำประกัน) ที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สามารถยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9)

                  • พร้อมนี้ กรมสรรพากรได้เพิ่มลักษณะตราสารกระดาษอีก จำนวน 18 ลักษณะ ให้สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด้ เพื่อให้มีจำนวนเท่ากับการเสียอากรเป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์โดยตราสารที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (วันถัดจากวันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สามารถยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password