“พิพัฒน์”เปิดงาน “รักษ์ชุมพรฯ”โครงการนำร่อง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน “รักษ์ชุมพร เที่ยวชุมพร ณ ชุดชมจันทร์ @ เนินทรายงาม” จ.ชุมพร ชู เป็นโครงการนำร่อง เชิงนิเวศ Scenic Route เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่

วันที่ 16 ก.พ. 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน “รักษ์ชุมพร เที่ยวชุมพร ณ ชุดชมจันทร์ @ เนินทรายงาม” พร้อมมอบรางวัล การแข่งขันจักรยานและการปั้นประติมากรรมทราย ซึ่งจัดโดย จังหวัดชุมพร ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ จุดชมจันทร์ แหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จากความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการที่กล่าวมานั้น ทำให้ทราบว่าโครงการพัฒนาเนินทรายงาม (Sand Dunes) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทาง การท่องเที่ยว Scenic Route เป็นโครงการนำร่องที่จังหวัดชุมพรและกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อให้เนินทรายงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทางการท่องเที่ยว Scenic Route เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) บนเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญในเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น

เพื่อให้เป็นจุดแวะพักนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาตามเส้นทาง Scenic Route สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน สอดคล้อง กับ บริบทการพัฒนาเมือง การพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และชุมชน ให้มีความรู้ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อีกด้วย

ทั้งนี้ เนินทรายงาม (Sand Dune) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ที่อำเภอปะทิว เป็นเนินทรายที่มีความยาวและมีความสูงที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่กว้างขวางถึง 2,000 ไร่ ความยาว 10 กิโลเมตร มีจุดสูงสุดยอดเนินทรายในบางจุดสูงถึง 30 เมตร จากระดับน้ำทะเล นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพันธ์พืชเฉพาะถิ่น ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในระบบนิเวศป่าเนินทรายเท่านั้น เหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพันธ์ไม้ นอกจากนี้เนินทรายงาม (Sand Dune) ยังอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera)

โครงการพัฒนาเนินทรายงาม (Sand Dunes) ท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทางการท่องเที่ยว Scenic Route กิจกรรมที่ 5 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้นแบบ รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ที่จะสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเมือง พัฒนาบุคลากร และผู้ประกอบการให้มีความรู้ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้เนินทรายงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและนำเสนอศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชุมพรสู่สาธารณชนอีกด้วย

สำหรับงาน “รักษ์ชุมพร เที่ยวชุมพร ณ ชุดชมจันทร์ @ เนินทรายงาม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วย การจัดแสดงประติมากรรมทรายขนาดใหญ่ รูป “ฉลามวาฬ” ขนาดความยาวฐาน 10 เมตร โดยทีมปั้นทรายชุดแรกของประเทศไทย ที่เข้าร่วมมหกรรมประติมากรรมปั้นทรายโลก พร้อมจัดแข่งขันปั้นประติมากรรมทราย ในหัวข้อ “โลกทะเลชุมพร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ, การแข่งขันจักรยานเส้นทาง Scenic Route เริ่มจากโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ-เนินทรายงาม ระยะทาง 75 กิโลเมตร ชิงเงินรางวัล 14,000 บาท, การเสวนาบนเวที เรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนำเสนอความโดดเด่นของเนินทรายงาม” โดย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ ผศ.ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล, การออกร้านผลิตภัณฑ์โอทอปขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร และการสาธิตเมนูขึ้นชื่อของภาคใต้และจังหวัดชุมพร ตลอดจนการแสดงบนเวที โดยศิลปินชื่อดัง พร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากนักแสดงในท้องถิ่น อาทิ ระบำไก่ชน เป็นต้น.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password