ครม.เห็นชอบ เปลี่ยนชื่อ Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

ราชบัณฑิตยสภา ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon โดยอยู่ในขั้นตอน คณะกก.ตรวจสอบร่างกฎหมาย ก่อนเสนอครม.อนุมัติประการใช้อย่างเป็นทางการ

วันที่ 16 ก.พ.2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ เปลี่ยนชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้ใช้ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อ เมืองหลวงของประเทศไทย ให้แก้ไขจาก Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

ต่อมา เฟซบุ๊กเพจ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ยืนยัน กรุงเทพ​มหานคร ใช้ได้ทั้ง Krung​Thep​ Maha​ Nakhon​ และ​ Bangkok เพื่อให้ส่วนราชการนำการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวงดังกล่าวไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง แล้ว จะอยู่ในขั้นตอนของ คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และ ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา ประกอบกับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนดำเนินการต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password