สพพ. พบ กบข. หารือแนวทางการบูรณาการปฏิบัติงาน

ผอ. สพพ. ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการปฏิบัติงาน กับ กบข. โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางสากลและยุทธศาสตร์ชาติ

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และนางศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  ได้ร่วมหารือความเป็นไปได้ โอกาส และแนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานระหว่าง สพพ. กับ กบข. ตามกรอบ Sustainable Development Goals (SDGs) และความเป็นไปได้ในการลงทุนในลักษณะ Impact Investing รวมทั้งการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการบริหารเงินเพื่อการเกษียณของข้าราชการประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนการจัดสัมมนาในประเด็นความร่วมมือยั่งยืนโดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางสากลและยุทธศาสตร์ชาติ ณ อาคารซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password