“นิด้าโพล”เปิดผลสำรวจ คนกทม.เลือก”ชัชชาติ”เป็น ผู้ว่าฯ

นิด้าโพล สำรวจความเห็นประชาชน ชาว กทม.ที่มีสิทธิ์ ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. โดยเป็นการสำรวจครั้งที่10 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ37.24 เลือก”ชัชชาติ ” ขณะที่ ร้อยละ12.09 เลือก”อัศวิน” และ ร้อยละ11.03 เลือก “สุชัชวีร์”

วันที่6 ก.พ. 2565 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. – 2 ก.พ. 2565 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกทม. กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวม 1,324 หน่วยตัวอย่าง โดย สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 37.24 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 12.09 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 11.03 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 4 ร้อยละ 8.31 ระบุว่า ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 5 ร้อยละ 8.08 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) อันดับ 6 ร้อยละ 6.72 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 7 ร้อยละ 5.59 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 8 ร้อยละ 3.55 ระบุว่าเป็น

น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 9 ร้อยละ 1.96 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อันดับ 10 ร้อยละ 1.81 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล อันดับ 11 ร้อยละ 1.51 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า อันดับ 12 ร้อยละ 1.28 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 0.83 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ดร.ประยูร ครองยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์) ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ ไม่สนใจ

ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) อันดับ 1 ร้อย 26.96 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 10.65 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 10.05 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 4 ร้อยละ 9.97 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 5 ร้อยละ 9.67 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 6 ร้อยละ 8.46 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

อันดับ 7 ร้อยละ 7.33 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 8 ร้อยละ 6.27 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 9 ร้อยละ 2.79 ระบุว่าเป็น ผู้สมัคร ในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 10 ร้อยละ 1.74 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 11 ร้อยละ 1.43 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล และผู้สมัครจากพรรคกล้า ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 1.51 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ผู้สมัครในทีม ดร.ประยูร ครองยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์) ผู้สมัครจากพรรค ไทยสร้างไทย และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password