ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ผ่าน E-FILING ได้ถึง 30 ธ.ค.นี้

กรมสรรพากรเตือน! อย่าพลาดยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ผ่าน E-FILING ที่สามารถทำได้จนถึง 30 ธ.ค.2564

กรมสรรพากรแจ้งว่า ผู้มีเงินได้ที่จะต้องชำระเป็นค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ซึ่งได้ทำชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าไว้ โดยคำนวณจากรายได้ครึ่งปีที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ภาษีที่จ่ายไปสามารถนำมาหักออกจากภาษีประจำปีที่คำนวณได้ (ซึ่งภาษีประจำปีจะคำนวณจากรายได้ทั้งปีอีกทีหนึ่ง) สามารถจะยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ผ่าน E-FILING ยื่นได้ถึง 30 ธันวาคม 2564.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password