บัญชีกลางรับหลายรางวัลเพชรวายุภักษ์

กรมบัญชีกลางรับเพียบ! รางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2564 กวาดผลงานนวัตกรรมประเภทแนวคิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมมอบรางวัล โดย นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมรับรางวัลที่กรมบัญชีกลางส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดและได้รับรางวัล ประกอบด้วย 

รางวัลประเภทแนวคิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond ได้แก่ระบบราคาอ้างอิงอัจฉริยะ AI (Artificial intelligence – Reference Price System) รางวัลชนะเลิศระดับ Gold ได้แก่ ระบบบัตรค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอัจฉริยะ (The Government Travel Card : GTC) ประเภทแนวคิดกระบวนการทำงานใหม่ รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond ได้แก่การยื่นขอรับเงินสวัสดิการและค่าตอบแทนภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทแนวคิดนวัตกรรมเพื่ออนาคต รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond ได้แก่ระบบเข้าถึงแหล่งเงินทุนกระทรวงการคลัง (MOF Funding System) ประเภทผลงานนวัตกรรม 

รางวัลชนะเลิศระดับ Silver ได้แก่การพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศระดับ Gold ได้แก่ AI & Big Data for Public Procurement (การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความผิดปกติ ในการจัดซื้อจัดจ้าง) ประเภทผลงานนวัตกรรมกระบวนการทำงานใหม่ รางวัลชนะเลิศระดับ Gold ได้แก่ Procurement Single Windows (การบูรณาการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การเชื่อมโยง จัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจร) ประเภทผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศระดับ Gold e-GP Blockchain (การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเทคโนโลยี Blockchain) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ตึกเพกาซัส อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค วันที่ 1 ธันวาคม 2564.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password