สปิริตแบง์กรุงไทย NO Gift Policy ทุกเทศกาล

ประธานบอร์ดแบงก์กรุงไทยนำทีมผู้บริหารฯ  แสดงเจตนารมณ์ยึดมั่นนโยบาย NO Gift Policy งดรับของขวัญ ในเทศกาลวันปีใหม่ 2565 และในทุกเทศกาล

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ แสดงเจตนารมณ์ยึดมั่นนโยบาย NO Gift Policy งดรับของขวัญ ในเทศกาลวันปีใหม่ 2565 และในทุกเทศกาล โดยธนาคารกรุงไทยขอรับความปรารถนาดีผ่านคำอวยพร เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต และปลูกจิตสำนึกพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่ดี ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมร่วมขับเคลื่อนธนาคาร ก้าวสู่ “องค์กรคุณธรรม” ต้นแบบที่มีมาตรฐานสากลและเป็นธนาคารที่ทุกคนไว้วางใจ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password