หน่วยงานรัฐผนึกเติมความรู้คนไทยด้านการเงิน

ธ.ก.ส. จับมือ 4 หน่วยงานรัฐ “ธปท. – สศค. – กทบ. – ออมสิน” มุ่งส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับคนไทย หวังเพิ่มทักษะการเงินที่จำเป็น พ่วงหารายได้เสริม

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนางสาวนวพร  มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน” เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่คนไทย เพื่อให้มีทักษะทางการเงินที่จำเป็น และความรู้ในการหารายได้หรือประกอบอาชีพเสริม รวมถึงการวางแผนทางการเงิน การออม การจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย การบริหารจัดการรายรับรายจ่ายในภาวะปกติและภาวะวิกฤต การจัดการหนี้ การเงินในยุคดิจิทัล และการรู้เท่าทันภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินในระดับครัวเรือนมีประสิทธิผลมากขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม @BOT อาคารศูนย์เรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password