บัญชีกลางชง New GFMIS Thai ใช้ทั่วไทย เริ่ม 4 ม.ค.65

ดีเดย์! 4 ม.ค.ปีหน้า กรมบัญชีกลางพร้อมขึ้นระบบ New GFMIS Thai ทั่วประเทศ 

นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะ โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ตั้งแต่ปี  2561 เพื่อทดแทนการใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่มีข้อจำกัดในเรื่องการอัพเดทเวอร์ชั่น โดยระบบ New GFMIS Thai จะเริ่มเปิดระบบให้หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศเริ่มใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

“ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การบริหารการเงินการคลังภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับจำนวนผู้ใช้งานในระบบที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสรุปข้อมูลเป็นรายวันจากเดิมที่สรุปเป็นรายสัปดาห์ และมีช่องทางการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ได้มากกว่าเดิม ซึ่งที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการต่าง ๆ โดยได้จัดฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน แบ่งเป็นกลุ่มผู้บริหาร จำนวน 830 ราย และกลุ่มผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติ จำนวน 42,860 ราย และจัดทำระบบ Training (Sand box) ในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 และวันที่ 7- 17 ธันวาคม 2564 ให้หน่วยงานสามารถเข้าทดลองปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thaiตามข้อมูลจริงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อทดสอบระบบงาน ระบบงานเครือข่าย สิทธิในการเข้าใช้งาน รวมทั้งความพร้อมของระบบสนับสนุนร” โฆษกกรมบัญชีกลาง ย้ำ

อนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ New GFMIS Thai Contact Center 4 ช่องทาง ได้แก่ 1) หมายเลขโทรศัพท์ 02-032-2636 2) Line ID : @gfmiscc  3) e-mail gfmiscc@gfmis.go.th  และ 4) Chat Bot ของ New GFMIS Thai ผ่านเว็บไซต์ https://newgfmisthai.gfmis.go.th  ในวัน เวลาราชการ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password